Locatie Amsterdam
Jollemanshof 12
1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
BTW
NL8223.30.040.B01
Locatie Groningen
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen
Telefoon
050 209 34 99
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
68038712
BTW
NL857275835.B01
Locatie Brussel
Avenue Louise 65
1000 Brussel
Telefoon
+32 (0)2 535 77 55.
E-mail
info@legalict.com
Ondernemingsnummer
0696.909.465
BTW
BE 0696.909.465
Terug naar overzicht

BigDatamaandag deel 4: De eisen van de wet (1)

28 juli 2014 Door

Big Data, het begrip waar eindeloos over wordt geschreven en gediscussieerd. Hype of toekomst? Toekomst of realiteit? Wat de speculaties ook zijn, de komende weken zal er een blogserie over Big Data en de juridische impact ervan verschijnen. Want hoewel het combineren van enorme datasets wellicht in een eerste instantie onschuldig lijkt, heeft dit wel degelijk een juridische impact wanneer deze data ook informatie over personen bevat.

In deel 1 van deze blogserie heb ik verteld over wat Big Data nou eigenlijk is en wie er gebruik van maakt. Maar aan het gebruik van Big Data zijn ook grenzen gebonden. Als een database gegevens over personen bevat, is namelijk de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze wet stelt bepaalde eisen aan het verwerken van persoonsgegevens. Over een van deze eisen vertel ik in deze blog meer.

Om rechtmatig gebruik te maken van Big Data is een rechtsgeldige grondslag vereist. In de wet staat een limitatieve opsomming van grondslagen. Valt het gebruik van Big Data niet onder een van deze grondslagen, dan is het niet toegestaan Big Data te gebruiken. De volgende drie grondslagen zijn het meest ‘gebruikelijk’ voor Big Data: 1) contractuele verplichtingen 2) gerechtvaardigd belang en 3) ondubbelzinnige toestemming.

 1. Een eerste grondslag voor het gebruik van Big Data kan zijn dat het noodzakelijk is om contractuele verplichtingen na te komen.

  Dit kan slechts wanneer de persoon waarover gegevens worden verwerkt met Big Data, ook daadwerkelijk partij is bij de overeenkomst. Een voorbeeld voor wanneer deze grondslag van toepassing kan zijn is voor een bank, waarbij data-mining-tools gebruikt worden om transacties uit te voeren. Wel mag Big Data slechts gebruikt worden indien dit écht noodzakelijk is. Als het uitvoeren van de overeenkomst niet kan slagen op een andere manier dan door het gebruik van Big Data, dan is het toegestaan.

 2. Indien er een gerechtvaardigd belang is om Big Data te gebruiken, kan dit belang ook als grondslag fungeren.

  Dit is het geval als het voor degene die gebruik maakt van Big Data (de verantwoordelijke), noodzakelijk is om dit te doen. Het hoeft voor deze grondslag dus niet noodzakelijk te zijn om de overeenkomst uit te voeren. Wat wel zwaar weegt bij deze grondslag is dat het belang van de persoon waarvan gegevens verwerkt worden, niet zwaarder weegt dan het belang van de verantwoordelijke.

  Big Data kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn voor de NS, om de werking van de OV-Chipkaart goed in beeld te krijgen. Als hierbij een inbreuk op de privacy van de reizigers wordt gemaakt, dan is het alsnog niet toegestaan Big Data te gebruiken. Bij deze grondslag moet dus altijd een afweging worden gemaakt of het gebruik van Big Data niet een te grote inbreuk levert.

 3. Wanneer bovenstaande grondslagen niet opgaan, dan kan Big Data toch rechtsgeldig gebruikt worden indien hiervoor ondubbelzinnige toestemming is verkregen.

  Deze derde grondslag zal in de praktijk het meeste voorkomen. Bij Big Data is er bijna altijd sprake van het hergebruiken van data. De data is in dat geval oorspronkelijk op basis van een andere grondslag opgeslagen. Zo is het opslaan van data noodzakelijk om als webwinkelier een product naar een klant te verzenden, maar is het niet noodzakelijk om op deze data Big Data analyses toe te passen.

  Wil je deze data toch analyseren, dan heb je hiervoor toestemming nodig van de persoon waarover jij gegevens verwerkt. Aan deze toestemming zitten wel een aantal vereisten namelijk: 1) de toestemming moet uit vrije wil gegeven worden, 2) de toestemming moet specifiek zijn en 3) de toestemming moet op informatie berusten, het moet dus duidelijk zijn waarvoor er toestemming wordt gegeven.

Berust het gebruik van Big Data bij jou op een van de rechtvaardigingsgronden? Lees dan volgende week meer over het doelbindingsvereisten!

 

 

 

 

Lisette Meij

Directeur ICTRecht Privacy

Lisette Meij is directeur van ICTRecht privacy. Lisette is gespecialiseerd in de juridische aspecten van privacy en Big Data. Zij houdt zich bezig met ingewikkelde privacyvraagstukken en voert privacyaudits uit bij organisaties.

Daarnaast is zij lid van the International Association of Privacy Professionals (IAPP) en is zij Certified Information Privacy Professional/Europe, United States en Asia (CIPP/E, CIPP/US en CIPP/A), Certified Information Privacy Manager (CIPM) én Certified Information Privacy Technologist (CIPT). Tevens heeft zij de erkenning ‘Fellow of Information Privacy’ (FIP) van de IAPP ontvangen.

 


Er zijn nog geen reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het plaatsen en verwerken van uw reactie. Lees de privacyverklaring voor meer informatie