Locatie Amsterdam
Jollemanshof 12
1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
BTW
NL8223.30.040.B01
Locatie Groningen
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen
Telefoon
050 209 34 99
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
68038712
BTW
NL857275835.B01
Locatie Brussel
Avenue Louise 65
1000 Brussel
Telefoon
+32 (0)2 535 77 55.
E-mail
info@legalict.com
Ondernemingsnummer
0696.909.465
BTW
BE 0696.909.465
Terug naar overzicht

Aanpassing Auteurswet niet nodig om downloadverbod te realiseren

22 april 2014 Door

Een wetswijziging is niet nodig om het downloadverbod, dat door het Europese Hof opgelegd is, te realiseren. Dat stelt staatssecretaris Teeven in een brief die hij voor de paasdagen naar de Tweede Kamer stuurde. Daarbij baseert hij zich op het oordeel van de Hoge Raad.

In het arrest van september 2012 stelde de Hoge Raad prejudiciële vragen aan het Europese Hof. In datzelfde arrest sprak de Hoge Raad zich echter ook uit over artikel 16c van de Auteurswet. Dat is het artikel waarop de thuiskopie-exceptie is gebaseerd.

Het desbetreffende artikel maakt geen onderscheid in het maken van een kopie uit legale of illegale bron. Het artikel verschaft alleen de mogelijkheid om, als exceptie op het auteursrecht van de rechthebbende, een kopie voor eigen gebruik te maken.

Over het artikel oordeelde de Hoge Raad als volgt:

Uit de totstandkomingsgeschiedenis van de meergenoemde implementatiewet blijkt niet dat de Nederlandse wetgever iets anders voor ogen heeft gestaan dan het getrouw omzetten van de Auteursrechtrichtlijn

Kortom, nergens blijkt uit dat het de bedoeling van de Nederlandse wetgever was om het downloaden uit illegale bron onder artikel 16c te scharen. Aangezien hier onduidelijkheid over bestond heeft de Hoge Raad om uitleg gevraagd aan het Europese Hof. Die laatste heeft inmiddels aan alle onduidelijkheid een einde gemaakt.

Dat het downloadverbod onmiddellijk van kracht is geworden bevestigt de staatssecretaris in de brief:

Volgens het kabinet komt aan het oordeel van het Hof van Justitie in het licht van het vorenstaande onmiddellijke werking toe.
Nu het maken van een reproductie uit een ongeoorloofde bron niet langer onder de uitzondering voor privé-kopiëren ressorteert, hebben gebruikers voorafgaande toestemming van de rechthebbende nodig. Zonder die toestemming plegen zij naar de letter van de wet een auteursrechtelijke inbreuk.

Bij de praktische uitwerking hiervan zet de staatssecretaris zijn vraagtekens. Handhaving is een privaatrechtelijke aangelegenheid, zo stelt hij. Hoe handhaving er technisch uit moet komen te zien wordt in het midden gelaten. De enige opmerking die daarover gemaakt wordt lijkt inmiddels op het intrappen van een openstaande deur:

Geconstateerd kan worden dat privaatrechtelijke handhaving in de privésfeer van gebruikers technisch gezien niet goed mogelijk is. Bovendien staat het veelal op gespannen voet met het grondwettelijk erkende recht op privacy.

Prima dat de uitspraak van het Europese Hof er ligt, maar is de uitspraak dan zinloos omdat handhaving moeilijk is? Nee, dat niet. Wat dankzij de uitspraak wel goed mogelijk is, is het aanpakken van diensten die het downloaden uit illegale bron faciliteren. Op grond van het oordeel van het Europese Hof is het aanbieden van diensten om auteursrechten te schenden nu aan te merken als onrechtmatige daad.

Peter Kager

Directeur ICTRecht Privacy

Peter is directeur van ICTRecht Privacy. Peter staat opdrachtgevers bij op het gebied van privacy, cookies, e-commerce, consumentenrecht en webdevelopment. Hoewel het juridische aspect hierbij centraal staat, maakt Peter dagelijks de koppeling met de praktische kant door het opstellen van adviezen en overeenkomsten, het begeleiden van samenwerkingen en het geven van trainingen en lezingen.


Er zijn 5 reacties

  1. Wat dankzij de uitspraak wel goed mogelijk is, is het aanpakken van diensten die het downloaden uit illegale bron faciliteren. Op grond van het oordeel van het Europese Hof is het aanbieden van diensten om auteursrechten te schenden nu aan te merken als onrechtmatige daad.
    vraag:
    Is het nu een onrechtmatige daad als een gemeente bouwtekeningen (auteursrecht) op de website te downloaden aanbied? Het komt uit een “legale” bron.

  2. Als de gemeente auteursrechthebbende is, of toestemming van de rechthebbenden heeft gekregen is het aanbieden legaal. Het downloaden van de tekeningen is daarmee ook legaal. In dat geval is er geen sprake van een onrechtmatige daad.

  3. Dan is de eerste vraag of er überhaupt auteursrecht zit op de bouwvergunningen. Als dit het geval is, dan zal de gemeente van de rechthebbende toestemming moeten krijgen om de vergunningen te publiceren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het plaatsen en verwerken van uw reactie. Lees de privacyverklaring voor meer informatie