Locatie Amsterdam
Jollemanshof 12
1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
BTW
NL8223.30.040.B01
Locatie Groningen
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen
Telefoon
050 209 34 99
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
68038712
BTW
NL857275835.B01
Locatie Brussel
Avenue Louise 65
1000 Brussel
Telefoon
+32 (0)2 535 77 55.
E-mail
info@legalict.com
Ondernemingsnummer
0696.909.465
BTW
BE 0696.909.465
Terug naar overzicht

Continuïteit clouddienst deel 4: software

4 maart 2013 Door

Op de software die onderdeel uitmaakt van de clouddienst, rust auteursrecht. De clouddienstverlener kan zelf rechthebbende zijn van dit auteursrecht. U, de gebruiker, krijgt dan een gebruiksrecht voor de applicatie. Het kan ook zijn dat iemand anders rechthebbende is. Dan heeft de de dienstverlener (als het goed is) een licentie voor het gebruiken en het aan u aanbieden van de software. Ook nu krijgt u een gebruiksrecht van de dienstverlener. Wat gebeurt er met dit gebruiksrecht op het moment dat de dienstverlener failliet gaat of de continuïteit anderszins wordt bedreigd?

Zoals ik in mijn eerste blog over dit onderwerp schreef, geeft het hebben van een licentie geen zekerheid aan u, de gebruiker, op het moment dat de clouddienstverlener failliet gaat. Voorgaande blijkt uit het Nebula-arrest. De curator mag bij faillissement het gebruiksrecht beëindigen. Om deze bedreiging van de continuïteit te pareren zijn er verschillende oplossingen. Ik zal eerst ingaan op de mogelijkheden indien de clouddienstverlener rechthebbende is, daarna zal ik de oplossing geven voor het geval dat een ander rechthebbende is.

Clouddiensverlener is rechthebbende

Als het auteursrecht bij de clouddienstverlener ligt, dan bestaan de volgende vier continuïteitsoplossingen:

  1. Een overdracht van het auteursrecht aan een andere/nieuwe (economische) entiteit. Er kan dan het beste gekozen worden voor een BV of Stichting. Deze nieuwe entiteit geeft dan een licentie aan de dienstverlener én aan de Stichting continuïteit;
  2. Een (gedeeltelijke) overdracht van het auteursrecht aan de Stichting continuïteit. Het voordeel hiervan is dat (net als in het vorige voorbeeld) de curator dit niet kan negeren. Er is immers geen sprake van een licentie maar van een overdracht. De dienstverlener kan deze overdracht echter als nadeel ervaren daar zij haar auteursrecht voor een gedeelte weggeeft;
  3. Als laatste is er nog de mogelijkheid van vruchtgebruik. Deze mogelijkheid wordt in de literatuur een aantal keer genoemd maar is nog nooit bevestigd door een rechter. Meer over wat vruchtgebruik inhoudt hier of hier.
    Vruchtgebruik kan gevestigd worden ten goede van de Stichting continuïteit. Het vruchtgebruik wordt dan omschreven zoals een licentie. Het voordeel van vruchtgebruik is dat het een beperkt recht is. Een beperkt recht kan niet zoals een normale licentie, beëindigd worden door de curator. Het nadeel is dat de rechter deze oplossing misschien als oneigenlijk gebruik van het recht ziet en het vruchtgebruik ongeldig verklaard.
  4. Als de clouddienstverlener tevens de maker is van de software dan geldt dat het auteursrecht buiten de boedel valt op het moment dat zij failliet gaat. Daarmee zou het ook buiten de macht van de curator vallen. Het is mogelijk dat u gewoon aanspraak kunt blijven maken op uw gebruiksrecht. Hierover meer in de blog “auteursrecht buiten de boedel“.

Mijn voorkeur ligt bij de eerste oplossing om drie redenen. Ten eerste omdat dit een in de praktijk reeds gangbare oplossing is (al is de constructie dan meestal verkozen met het oog op de eigen continuïteit en niet met het oog op de continuïteit van de gebruiker) en dus de meeste zekerheid geeft. Ten tweede omdat het een redelijk simpele en begrijpelijke oplossing is. Ten derde omdat het de weg van de minste weerstand zal zijn. Een clouddienstverlener zal haar grootste assets, haar intellectuele rechten, niet graag overdragen of bezwaren met een beperkt recht.

Clouddienstverlener is niet de rechthebbende

Indien de dienstverlener enkel een licentie heeft voor haar gebruik van de software, dan kan de Stichting continuïteit ook een licentie proberen te bemachtigen. Het heeft dan kostentechnisch de voorkeur om een licentie te krijgen die pas tot leven komt op het moment dat continuïteit bedreigd wordt.

In het volgende deel van deze serie blogs zal ik ingaan op continuïteit en domeinnamen.

Itte Overing

Directeur ICTRecht Cloud & E-commerce

Itte Overing werkt als juridisch adviseur bij ICTRecht en is eindverantwoordelijk voor het Cloud- en E-commerceteam. Itte adviseert clouddienstverleners, hun toeleveranciers en afnemers over de juridische aspecten van cloud computing. Zij heeft zich hierbij gespecialiseerd in de continuïteit van bedrijf én dienst en de specifieke juridische uitdagingen van zorginstellingen in de cloud.


Er zijn nog geen reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het plaatsen en verwerken van uw reactie. Lees de privacyverklaring voor meer informatie