Locatie Amsterdam
Jollemanshof 12
1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
BTW
NL8223.30.040.B01
Locatie Groningen
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen
Telefoon
050 209 34 99
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
68038712
BTW
NL857275835.B01
Locatie Brussel
Avenue Louise 65
1000 Brussel
Telefoon
+32 (0)2 535 77 55.
E-mail
info@legalict.com
Ondernemingsnummer
0696.909.465
BTW
BE 0696.909.465
Terug naar overzicht

Veelgestelde vragen over de Wet Van Dam

10 oktober 2011 Door

Op 1 december wordt de Wet Van Dam van kracht. Contracten met consumenten mogen dan niet meer zomaar stilzwijgend worden verlengd. Hieronder beantwoorden wij de meest gestelde vragen over deze nieuwe consumentenwet.

Wat houdt de Wet Van Dam in?

De Wet Van Dam bepaalt dat consumenten hun langlopende contracten (zoals abonnementen) op elk moment mogen opzeggen met een opzegtermijn van maximaal een maand. Dit recht ontstaat na de eerste stilzwijgende verlenging. Bij contracten die meteen voor onbepaalde tijd worden aangegaan, geldt dit opzegrecht meteen.

Voor welke diensten geldt de Wet Van Dam?

De Wet Van Dam geldt voor alle contracten die met consumenten worden gesloten. Of het nu gaat om het toezenden van producten of het leveren van diensten maakt niet uit. De enige echte uitzondering is het lidmaatschap van een vereniging. Verenigingen mogen in hun statuten zelf bepalen hoe lang men lid wordt en wat de opzegtermijn wordt.

Geldt de Wet Van Dam ook voor hosting en domeinnamen?

Ja, de Wet Van Dam geldt ook voor hosting van websites en voor registratie van domeinnamen. Natuurlijk moet de klant wel een consument zijn. Een freelancer of kleine onderneming is géén consument.

Maar bij de SIDN relatiedag is gezegd dat de wet niet geldt voor domeinnamen?

Internetbedrijf Netvlies schreef in haar blog van mei dit jaar dat de Wet Van Dam niet geldt “voor abonnementen waarbij de leverancier al dermate gebonden is aan inkoop, dat het onredelijk is om deze regeling te hanteren.” Wij hebben geen idee waar dit vandaan komt, maar dit staat niet in de wet en is ook niet gebaseerd op enige rechtspraak (jurisprudentie). Volgens ons is deze mededeling echt onjuist.

Geldt de Wet Van Dam ook voor kranten en tijdschriften?

Ja, de Wet Van Dam geldt ook voor kranten en tijdschriften. De regel is wel iets anders. Allereerst mag het abonnement worden verlengd met twee of drie maanden, en kan de consument dan slechts aan het einde van die periode opzeggen.

Ook maakt het hier bij kranten en tijdschriften uit hoe vaak deze worden geleverd. Als dat minder dan eens per maand is, dan mag de opzegtermijn worden verlengd tot drie maanden.

Geldt de Wet Van Dam ook voor sportscholen?

Ja, de Wet Van Dam geldt ook voor sportscholen. De wet kent een uitzondering voor het lidmaatschap van verenigingen, maar een sportschool is meestal geen vereniging. Dat sportscholen vaak spreken van “lid worden” is dus formeel-juridisch onjuist. Men wordt klant van de sportschool. Een sportvereniging (zoals een zeil-, wielren- of roeiclub) is natuurlijk wat anders.

Geldt de Wet Van Dam ook voor verenigingen?

De Wet Van Dam geldt niet voor het lidmaatschap van verenigingen. Dit omdat een vereniging zelf (via haar statuten) in onderling overleg kan bepalen hoe lang men lid is en hoe er wordt verlengd.

Een vereniging die producten of diensten aan haar leden levert, is daarbij wél gebonden aan de Wet Van Dam. Het lidmaatschap van de schaakclub kan dus alleen conform de statuten opgezegd worden, en daarbij mag men per jaar stilzwijgend verlengen. Het apart af te sluiten abonnement op een tijdschrift met schaakproblemen mag echter na de eerste verlenging per maand worden opgezegd.

Kunnen zzp’ers of kleine bedrijven ook aanspraak maken op de Wet Van Dam?

De Wet Van Dam is bedoeld voor consumenten: particuliere personen die niet beroeps- of bedrijfsmatig contracten sluiten. Bedrijven vallen hier niet onder en zijn dus gebonden aan de gewone regels uit de algemene voorwaarden van de leverancier. Levert deze aan consumenten én bedrijven, dan moet hij dus twee regels hebben: één conform de Wet Van Dam voor consumenten, en een naar eigen keus voor bedrijven.

De rechter gunt kleine bedrijven (zoals zzp’ers of freelance ondernemers) echter soms dezelfde bescherming als consumenten. Dit heet ‘reflexwerking’ en is gebaseerd op het idee dat dat bedrijf eigenlijk qua positie ten opzichte van de leverancier vergelijkbaar is met een consument. Een harde regel is dit echter niet.

Hoe wordt de opzegtermijn berekend?

Een bedrijf mag zelf kiezen welke opzegtermijn zij hanteert, mits deze niet langer is dan een maand. Dat wil zeggen de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand. Zegt de consument op op 15 januari, dan heeft dat effect op 15 februari. Niet op 1 maart, wat een kalendermaand na 15 januari is.

Bij kranten en tijdschriften is de opzegtermijn ook een maand, maar deze wordt berekend vanaf de einddatum van het abonnement. Als een krantenabonnement steeds per drie maanden wordt verlengd, dan kan men alleen opzeggen per die drie maanden. De opzegging moet uiterlijk één maand voor het einde van die periode binnen zijn.

Hoe mag de consument opzeggen?

De consument mag onder de Wet Van Dam te allen tijde opzeggen via hetzelfde kanaal als waarlangs hij het abonnement is aangegaan. Als men dus telefonisch of via een website een abonnement afsloot, moet men dit ook langs die weg kunnen aangaan. Een bedrijf mag niet eisen dat men schriftelijk opzegt, en weigeren de opzegging te accepteren als men toch de telefoon of de website gebruikt.

De consument moet wel nog steeds zelf bewijzen dat de opzegging is aangekomen. Dat kan bij telefonisch of per mail opzeggen lastig zijn. Bewijzen dat de mail verzonden is, is namelijk niet hetzelfde als bewijzen dat deze aangekomen is.

Mag een bedrijf afsluitkosten rekenen voor een opzegging onder de Wet Van Dam?

Nee, een bedrijf mag geen afsluit- of administratiekosten rekenen voor het opzeggen onder de Wet Van Dam.

Wat gebeurt er als het bedrijf per jaar of kwartaal factureert en de consument binnen die periode opzegt?

Op zich is het toegestaan om een contract met een kwartaal of zelfs een jaar te verlengen. Echter, de consument mag onder de Wet Van Dam op elk moment opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Het contract eindigt dan, ongeacht welke contractstermijn het bedrijf hanteert. Het bedrijf zal het te veel betaalde moeten terugbetalen.

Stel dat het bedrijf per jaar verlengt en vooraf factureert, en dat een consument na twee maanden opzegt. Het bedrijf moet dan 10/12e terugbetalen van het factuurbedrag.

Hoe lang mogen contracten duren onder de Wet Van Dam?

De Wet Van Dam verandert op zich niets aan de maximale duur van contracten, alleen aan de opzegtermijn. Volgens de wet mogen contracten maximaal voor één jaar worden aangegaan. Een contractsduur tot twee jaar is alleen toegestaan als de consument daarvoor een significant loyaliteitsvoordeel ontvangt, zoals een flinke korting ten opzichte van het jaarcontract of het gratis gebruik van een mobiele telefoon.

Na de eerste stilzwijgende verlenging mag de consument op grond van de Wet Van Dam op elk moment opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt ook als de verlenging formeel met meer dan een maand is. Men kan dus een verlenging van een jaar krijgen, maar die mag tóch elke maand worden opgezegd.

Bij kranten en tijdschriften mag het bedrijf het abonnement verlengen met maximaal drie maanden. De opzegging is dan steeds tegen het einde van deze periode, en niet elke maand zoals bij normale contracten.

Kan een bedrijf de Wet Van Dam uitsluiten of buiten toepassing verklaren?

Nee, een bedrijf kan tegenover consumenten de Wet Van Dam niet uitsluiten of buiten toepassing verklaren. De wet geldt altijd, ongeacht wat er in algemene voorwaarden staat en ook ongeacht wat consument en bedrijf hebben afgesproken. Een consument kán dus niet akkoord gaan met een opzegtermijn van meer dan een maand bij stilzwijgende verlenging.

Alleen wanneer de consument expliciet kiest voor een nieuw contract (dus géén stilzwijgende verlenging) mag het nieuwe contract een opzegtermijn hebben van meer dan een maand.

Wat gebeurt er als de algemene voorwaarden geen rekening houden met de Wet Van Dam?

De Wet Van Dam gaat boven de algemene voorwaarden. Als een bedrijf een clausule heeft over verlenging of opzegtermijn die in strijd is met de algemene voorwaarden, dan is die clausule ongeldig. De consument kan dan zijn stilzwijgend verlengde contract op elk moment  opzeggen en wel zonder opzegtermijn.

Wanneer is sprake van een “nieuw contract” en dus niet van stilzwijgende verlenging?

De Wet Van Dam geldt voor stilzwijgend verlengde contracten. Dat houdt in dat het contract wordt voortgezet tenzij de consument tijdig aangeeft dat hij geen verlenging meer wil. Het tegenovergestelde is een contract dat stopt tenzij de consument tijdig aangeeft dat hij wel een verlenging of nieuw contract wil. In die situatie is het nieuwe (of verlengde) contract de eigen keuze van de consument. Hij heeft dan geen recht om elke maand op te zeggen.

Waaruit mag een bedrijf afleiden dat een consument een nieuw contract wil?

De consument moet zelf aangeven dat hij een nieuw contract wil. Dit kan hij op allerlei manieren doen, zolang maar sprake is van een expliciete handeling. Stilzitten of niets doen is niet genoeg, ongeacht de formulering in de algemene voorwaarden.

Men kan bijvoorbeeld de consument per e-mail een aanbod doen voor een nieuw contract, waar hij op moet reageren. Ook kan men de consument vragen een vinkje te zetten in een klantenpanel of klantaccountpagina. Telefonisch vragen of de consument “door wil met het contract” kan ook, maar kan tot bewijsproblemen leiden als het gesprek niet wordt opgenomen.

Wanneer treedt de wet in werking?

De Wet Van Dam treedt in werking per 1 december 2011. Er is geen overgangsrecht; alle contracten zijn per direct onderworpen aan deze regel.

Wanneer geldt de wet voor bestaande contracten?

De wet treedt ook voor bestaande contracten in werking per 1 december 2011. Er is geen overgangsregeling voor bestaande contracten. De invoering is 13 maanden uitgesteld zodat bedrijven dit jaar (en maand) hadden om hun voorwaarden aan te passen. Na deze periode is de wet meteen van kracht. Zie ook de juridische analyse van professor Loos, hoogleraar consumentenrecht.De aangekondigde reparatiewet die duidelijk zou maken dat de wet ook voor opzeggen van bestaande contracten geldt, is op 30 november voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het is nu dus onduidelijk wat de regels precies zijn.

Maar volgens Antwoordvoorbedrijven geldt de wet voor bestaande contracten pas eind 2012?

Antwoordvoorbedrijven heeft het echt bij het verkeerde eind. De wet kent geen overgangsrecht. Antwoordvoorbedrijven geeft het conservatieve antwoord: het is mogelijk dat inderdaad bestaande contracten pas eind 2012 opzegbaar worden. Goed verdedigbaar is ook dat dit nu al kan, omdat Van Dam dat met zo veel worden heeft gezegd bij invoering van zijn wet. De rechter zal duidelijkheid moeten brengen.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Onze factsheet over stilzwijgende verlenging zet alle feiten over de Wet Van Dam overzichtelijk bij elkaar.

En natuurlijk beantwoorden wij graag uw vragen.

 

Heeft u juridische documenten nodig?

Met de juridische generatoren van ICTRecht op JuriDox.nl kunt u snel en tegen een gunstig tarief zelf uw documenten opstellen. Van arbeidsvoorwaarden, een bewerkersovereenkomst tot een VOF-contract. U vindt al uw arbeidsrecht, ICT, privacy of andere juridische documenten voor uw onderneming bij JuriDox.

 

Arnoud Engelfriet

Algemeen directeur / Opleidingsdirecteur

Arnoud Engelfriet is algemeen directeur en opleidingsdirecteur bij ICTRecht. Hij is gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Met zijn informatica-achtergrond richt hij zich graag op complexe technisch/juridisch ICT-vraagstukken en softwarelicenties (met name open source). Zijn website Ius mentis is één van de populairste van Nederland over ICT en recht.


Er zijn 200 reacties

 1. Als de wet van Dam per 1 december 2011 in werking treedt,kan ik dan, als ik voor 31 oktober opzeg, per 1 december van mijn contract af? Of kan dat pas per 1 januari 2012?

 2. Nee. U kunt per 1 december een opzegging opsturen, dus u kunt dan op zijn vroegst per 1 januari 2012 van het contract af.

  Het contract kan aanvullende regels stellen, bv. een kortere opzegtermijn. Of wellicht kunt u nu al per maand opzeggen.

 3. “De consument moet wel nog steeds zelf bewijzen dat de opzegging is aangekomen. Dat kan bij telefonisch of per mail opzeggen lastig zijn.”

  Bij telefonisch opzeggen is dat geen probleem als je je gesprek via Nemop opneemt. De opname van het gesprek is het bewijs van je opzegging en de md-5 cheksum van Nemop bewijst dat je niet met je opname geknoeid hebt.

 4. Ik heb een jaar-abonnement bij een sportschool. Deze loopt tot 10 december, maar omdat ik een week te laat was met opzeggen zou ik nog een jaar lid moeten blijven bij de sportschool.
  Bij mij geld dus dat het een bestaand abonnement is, dus de vraag is: kan ik per 10 december nou wel of niet een brief sturen zodat ik mijn ‘stilzwijgend’ verlengde contract kan opzeggen?
  Alvast bedankt!

 5. U kunt op 1 december al een brief sturen. Daarin meldt u dat u uw stilzwijgend verlengde contract wilt opzeggen op grond van de Wet Van Dam. Uw contract wordt dan beëindigd per 1 januari 2012. U betaalt dus nog één maand lidmaatschapstarief, namelijk voor december.

  Zet in de brief “Voor zover uw algemene voorwaarden anders bepalen, zijn ze in strijd met de wet. Ik vernietig daarom bij deze de opzegregeling uit uw algemene voorwaarden.”

 6. Hoe zit het met een 3-jarig abonnement op een sportschool,moet ik die 3 jaar afmaken, of kan ik na een jaar al opzeggen? En ik ben aan de balie geweest om me aan te melden, moet ik me dan aan de balie ook weer afmelden, hoor het graag, alvast bedankt.

 7. De Wet Van Dam geldt alleen bij verlengde contracten. Als dit uw eerste contract is, dan kunt u niet op grond van de Wet Van Dam tussentijds opzeggen.

  Een contractsduur van meer dan één jaar is eigenlijk altijd verdacht voor de wet. Was er iets heel bijzonders aan dat driejarig abonnement ten opzichte van de gewone jaarabonnementen?

  Opzeggen aan de balie moet altijd mogelijk zijn. Een brief zou ook genoeg moeten zijn, hoewel u wel moet bewijzen dat deze is aangekomen als de sportschool zegt dat ze niets gehad hebben.

 8. Ik werk op de abonnementenservice bij een uitgever.
  Wij geven ALLEEN VAKtijdschriften uit.
  Geldt daar ook de Wet van Dam voor? Of alleen voor consumententijdschriften?

  Wij hanteren nu bij alle vaktijdschriften abonnementen tot wederopzegging en een opzegtermijn van 3 maanden.

  Ieder vaktijdschrift bij ons verschijnt verschillend.

  Graag uw deskundig commentaar.

 9. De Wet Van Dam geldt voor alle abonnementen op tijdschriften die door consumenten worden aangegaan. Het onderwerp van het tijdschrift maakt niet uit.

  Ik kan me moeilijk voorstellen dat een consument een vaktijdschrift afneemt. Ik verwacht dus geen problemen voor u.

  Een eenmanszaak of freelancer kan natuurlijk wel een vaktijdschrift afnemen. In dat geval handelt hij “vanuit beroep of bedrijf” omdat het tijdschrift voor zijn werk relevant is. Hij kan zich dan niet op de Wet Van Dam beroepen.

 10. Ik ben 12 jaar lid van de FNV. Ik heb mijn lidmaatschap op 22-11-2011 per aangetekende brief opgezegd ingaande 01-01-2012. Nu krijg ik een brief waarin staat dat het lidmaatschap per 01-10-1999 is aangegaan en dat ik lid moet blijven tot 30-09-2012? is dit correct?
  Graag uw commentaar.

 11. ik heb een drie jarig contract aangegaan met eneco 0p 17-11 2011 kan ik dat nu ontbinden volgens de wet van dam wij zijn niet tevrede om dat wij 40 euro meer kwijt zijn dan beloofd en hebben het al geprobeert te annuleren maar hun zeggen dat het niet meer gaat .
  mvg de laat

 12. Voor een eerste contract kunt u zich niet beroepen op de Wet Van Dam. Deze geldt alleen bij stilzwijgende verlenging.

  Een contractsduur van 3 jaar is wel érg lang, dat mag eigenlijk niet. Er moet wel een héél fors voordeel voor u tegenover staan om zó lang aan een contract te zitten.

 13. Hoe zit het met domeinen, waarbij de registry een “tweejaarlijks afname” hanteert?

  Bv .NU en .CO.UK domeinen hebben een minimale afname per twee jaar.
  Dit zetten wij ook in onze offerte’s – echter wordt bij verlenging ook weer 2 jaar in rekening gebracht. Zijn de gemaakte kosten dan altijd ten nadele van de onderneming?

 14. Vraagje; heb een opzegging gedaan bij hostingprovider, was daar va 2007 klant onder altijd dezelfde voorwaarden. Contractueel is het hostingpakket voor 6 maanden wat steeds dus ‘stilzwijgend’ verlengd is, maar als ik de Wet van Dam nu goed begrijp, kan ik nu per 01-01-2012 van dit contract af, toch?
  Hostingprovider zegt namelijk dat ik tot eind maart 2012 eraan vast zit, wat volgens mij (door de wet) niet meer mag.

 15. Ik heb vorige week nog contact gehad met de rijksoverheid, zij hebben ook op hun site staan dat de reperatiewet voor bestaande contracten niet klaar is. Dus de deze wet geld alleen voor nieuw af te sluiten contracten! Jullie zeggen nu dat antwoordcoorbedrijven het bij het verkeerde eind heeft, dus de rijjksoverheid geeft verkeerde info! Hoe zit het nu????
  Volgens onderstaande link is het alleen voor nieuwe contracten.

  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/consumentenzaken/vraag-en-antwoord/mogen-abonnementen-stilzwijgend-verlengd-worden.html

 16. De situatie is gisteren nogal verschoven omdat het reparatiewetje dat de beloofde duidelijkheid moest brengen, ineens voor onbepaalde tijd uitgesteld is. Onze teksten zijn dus verouderd ben ik bang. Ik ben bezig met aanpassing maar het is nogal veel.

 17. Er blijkt wat onduidelijk te zijn. Dat zit vooral in de definitie van “reparatie” in “reparatiewet”. Door de naam reparatiewet wordt er gedacht dat er iets wordt gerepareerd.

  Er is namelijk een reparatiewet ingediend voor iets dat helemaal niet gerepareerd hoefde te worden.

  Nog voor deze door de eerste kamer kon worden behandeld is deze door het lid (Van Dam, PVDA) van de agenda gehaald met de opmerking dat hem nieuwe informatie over de wetgeving ter ore is gekomen. Hiermee is de reparatiewet voorlopig nog niet van toepassing.

  Het idee achter de reparatiewet was om te regelen dat ook bestaande overeenkomsten onder deze wetgeving zouden gaan vallen. Echter, door een erving uit de overgangswetgeving (van oude BW naar nieuwe BW) was daarin al voorzien.

  De “reparatiewet” repareerde daardoor niets meer en het accepteren van de wet zou daarmee zinloos zijn en misschien zelfs verwarring oproepen over de geldigheid van de overgangswetgeving op nog te komen wetten.

 18. @Dennis: Het punt was dat de overgangswet zegt “bestaande contracten pas eind 2012 geraakt door WVD” en de reparatiewet zou zeggen “bestaande contracten al per eind 2011 geraakt door WVD”. Van Dam zag dat extra jaar uitstel als een bug, vandaar de term reparatiewet.

  Op zich is een overgangsregeling natuurlijk een feature en geen bug, maar Van Dam hád al een jaar uitstel in zijn wet opgenomen, wat dus de overgangtermijn had moeten zijn.

 19. Volgens de opsteller voorziet de huidige WvD ook in bestaande contracten. Het reparatiewetje was volgens hem puur voor de duidelijkheid om ieder protest te smoren.

  Volgens het ministerie van economische zaken en de Consumentenautoriteit betekent het intrekken van dit reparatiewetje dat de wet nu niet meer geldt voor bestaande contracten.

  Dit is buitengewoon verwarrend maar ik kan er weinig anders van maken. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat Van Dam gelijk heeft, maar als zelfs Consuwijzer gaat roepen dat hij het niet heeft dan wordt het wel even moeilijk.

 20. In het factsheet staat de passage : “Toch kunnen ook kleine bedrijven en zelfstandigen vaak aanspraak maken op deze wet. De regels die gelden voor consumenten werken namelijk door ten aanzien van dergelijke partijen, zo blijkt uit de rechtspraak.”
  Ik heb een eenmansbedrijf en probeer mijn (stilzwijgend verlengde) abonnement te beëindigen. Hoe weet ik of die nieuwe wet voor mij geldt ? Kan ik dat ergens vinden of weet ik het pas, als ik naar de rechter gestapt ben ?

 21. Beste ICTrecht,

  hoe zit het met het wegverhuizen van domeinen; dienen ondernemingen dan het restant van het contract ook terug te betalen, of dienen de consumenten specifiek aangegeven te hebben dat ze het contract willen opzeggen?

  Dit uiteraard in het geval dat er na een jaar, halverwege een jaar wordt wegverhuisd.

 22. Beste Dave,

  Als er meer betaald is dan verschuldigd voor de periode waarbinnen het contract gold, dan moet het meerdere worden terugbetaald. Betaalt u dus voor een jaar ineens en zegt u krachtens de Wet Van Dam na twee maanden op, dan moet u dus 10/12e van het jaarbedrag terugkrijgen.

  (Aangenomen natuurlijk dat de verlenging stilzwijgend was. Als u werd aangeboden voor een jaar te verlengen met een leuke korting en u zegt daar expliciet ja op, dan zit u er een jaar aan vast.)

 23. ik ben lid van anwb maar ik wil extera deken opzegen maar ik ben laat omdat ik voor 15 november opzegen ik heb gebeld ze zegen de wet niet toe passing voor anwb is dat waar of niet ik wil alleen ektra deken opzegen niet anwb zelf wat moet ik doen

 24. Hoe zit het nu met het abonnement op m’n krant?

  ik heb een aantal weken geleden al opgezegd, (omzetten naar ander abonnement) maar ze houden vol dat dit pas per 1 okt 2012 kan omdat 1 en ander stilzwijgend is verlengd per 1 okt 2011, ik heb m’n krant al sinds 2007.

  Er stond gister wel een mededeling in de krant dat de wet alleen van kracht is voor contracten die vandaag of na 1 dec worden afgesloten, maar dat lijkt mij in strijd met de wet toch ?

 25. Beste ICTrecht,
  Geldt dit ook voor PO en VO scholen?
  die zijn geen bedrijven, geen KvK nr., non profit of semi-overheid.

  alvast bedankt en mvg.

 26. Beste Hakan, het klopt dat je de ANWB niet kunt opzeggen via de Wet Van Dam. Voor verenigingen is een uitzondering in de wet gezet, en de ANWB is een vereniging. Ze moeten je wel heel duidelijk uitleggen hoe je dan wel moet opzeggen, en het lidmaatschap mag maximaal met een jaar verlengd worden steeds.

  Beste Johan, er is wat onduidelijkheid ontstaan over bestaande contracten. Dit wordt in de praktijk nu aangegrepen om te zeggen dat je pas bij de eerstvolgende verlenging er vanaf kunt.

  Verder is het zo dat als je een contract omzet, men dat mag zien als een expliciete verlenging en dus niet stilzwijgend. Bij een expliciete verlenging zit je er sowieso weer een jaar aan vast.

  Beste Riecko, een school kan zich niet beroepen op de Wet Van Dam. De wet heeft het specifiek over “consumenten”, en een school is geen consument. Hun contracten met leveranciers mogen dus stilzwijgend met een jaar verlengd worden.

 27. Beste,

  Ik heb al jaren een abonnement op een vakblad. Ik was (zoals velen) net te laat met opzeggen (heb een opzegbrief gestuurd in begin mei, vervaldatum was 29 mei). Ik kreeg netjes een brief waarin stond dat mijn lidmaatschap beeindigd zou worden per 29-05-2012. Het abonnementsgeld is in 1 keer betaald. Nu met de nieuwe wet heb ik een mail gestuurd met de vraag of ik dus per 1 december op kan zeggen en dus het restant van mijn abonnementsgeld gestort wilde hebben op mijn giro. Ik kreeg netjes een mail met het volgende: quote mail:
  Wij zullen het abonnement per 29 mei 2012 in onze administratie beëindigen. Tot die datum is het abonnement betaald.
  Er wordt geen bedrag terug betaald. De nieuwe wetgeving geldt voor abonnementen die na 1 december 2011 worden afgesloten.

  Is dit juist of kan ik hier wat mee?

  mvg

  Susanne

 28. U heeft het over een vakblad. Dat klinkt alsof u het tijdschrift heeft afgenomen in verband met uw werk. In dat geval geldt de Wet Van Dam niet, want dan handelde u niet als consument maar als ondernemer.

  Volgens de Wet Van Dam geldt bij tijdschriften verder de regel dat er per drie maanden mag worden verlengd, en dus niet per maand.

 29. maar het verhaal dat het om contracten gaat per 1-12-2011 dat klopt in ieder geval niet?

  Ik ben gewoon een particulier die op een blad is geabonneerd. Volgens de site waar je voor dit blad kunt aanmelden gaat het wel degelijk om tijdschriften (het gaat om het blad bouwmachines van het bedrijf reeds business). Dus dan zou ik per 1 maart kunnen opzeggen en recht hebben op restitutie van 3 maanden?

  met vriendelijke groet

  Susanne

 30. HALLO, IK HEB EEN VRAAG T.A.V. BANK-GIRO LOTERIJ. SINDS VELE JAREN WORDT MAANDELIJKS AUTOMATISCH 8 EURO EN NOG WAT VAN MIJN REKENING AFGETROKKEN. IN AL DIE JAREN ( KAN WEL 10 JAAR ZIJN ) HEB IK EEN KEER 10 GULDEN EN VORIG JAAR EEN NOG KLEINER BEDRAG GEWONNEN !!. IK WIL HET STOPPEN. HOE DOE IK DAT ??

  MET VRIENDELIJKE GROET.

  A. JOSEPH

 31. Het periodiek doneren van geld aan een stichting lijkt me geen ‘dienst’. Meestal kunt u zulke donaties zelf stopzetten door gewoon bij de bank de incasso in te trekken.

  Als er iets tegenover de donatie staat, bv. een tijdschrift of toegangskaart voor een of ander, dan is het wel een dienst en dan geldt daarop de wet van dam. Tenzij het niet gaat om een stichting maar een vereniging: daar bent u lid van en lidmaatschap van verenigingen mag per jaar stilzwijgend blijven worden verlengd.

 32. Een vijfjaarcontact voor gaslevering is in augustus 2010 niet stilzwijgend verlengd voor nog eens 5 jaar met als aktie 75 liter gratis gas. Het verbruik ligt op duizenden liters per jaar. In november is de overeenkomst opgezegd met einddatum 1-1-2012. De bevestigingsbrief stelt augustus 2015. Wie heeft gelijk? De consument of de leverancier?

 33. Valt FNV bondgenoten ook onder de wet van dam? Voor 1 december had ik al opgezegd maar een brief gehad dat ik tot 1 juni lid moet blijven. Is dat nu verleden tijd?

  Hoor het graag

 34. Beste mensen van ictrecht. Ik heb een vraag over de wet van dam betreffende mijn sportschool abbonnement. Ik heb daar een maandcontract ( let op geen jaarcontract). Ik kan elke maand opzeggen en heb dit 22 nov 2011 ook gedaan. De eigenaar verteld mij dat ik nog 3 mnd opzegtermijn door moet betalen. Dit vind ik vreemd, en dit zeg ik ook tegen hem omdat het voor jaarcontracten uiterlijk een maand opzegtermijn geld. Hij zegt dat dit geen jaarcontract is, en dat de opzegtermijn 3mnd mag zijn. Ik weet het niet. Maar ik twijfel ernstigs of dit klopt… Samengevat, maandcontract, elke maand automatisch incasso, ik zeg op, 3mnd opzegtermijn. het gaat over een sportschool. kan dit???

 35. Beste Rabauw, u schrijft dat het contract met vijf jaar is verlengd met uw expliciete instemming. Een contract voor vijf jaar mag alleen als daar een forse korting of iets dergelijks ten opzichte van het jaarcontract tegenover staat. Als dat er is, dan is de vijf jaar rechtsgeldig en kunt u niet zomaar tussentijds opzeggen.

  Voor ‘kleine’ afnemers van gas (40 m3(n) per uur maximaal) geldt volgens de Gaswet een opzegtermijn van 30 dagen, hoewel er wel een opzegvergoeding mag worden gevraagd in bepaalde gevallen. Zie artikel 52b Gaswet en de beleidsregels over deze vergoeding. Ik denk dat u hier niet onder valt gezien het “duizenden liters per jaar”.

  Beste Lisette, de FNV is een vereniging (vakbond) en het lidmaatschap van verenigingen valt niet onder de Wet Van Dam. Je zit dus voor een jaar vast nog aan het lidmaatschap.

  Beste Johnny, het is volstrekt onlogisch waarom een MAANDcontract DRIE maanden opzegtermijn zou hebben. Een maandcontract is per definitie per maand opzegbaar, daarom héét het zo.

  Onder de oude wet was drie maanden opzegtermijn eigenlijk ook al verboden, tenzij er hele zware redenen waren waarom het écht niet korter kon. Maar dan moet je eerder denken aan een kwartaaltijdschrift of iets dergelijks, of een gecompliceerd iets dat niet 1-2-3 af te sluiten is.

  De Wet Van Dam zegt in ieder geval dat de opzegtermijn altijd maximaal een maand mag zijn, tenzij het gaat om een tijdschrift dat minder dan eens per maand verschijnt. Dan en dan alleen mag men 2 of 3 maanden opzegtermijn hanteren.

 36. Geachte ICTRecht,

  als uitgeverij van een website en een vakblad richten wij ons op bedrijven en zelfstandigen. Onze abonnementen en diensten vallen daarmee in principe buiten de Wet van Dam. Toch zijn er sporadisch consumenten die een abonnement op ons blad of online diensten willen. Zijn wij verplicht voor hen andere voorwaarden te hanteren of als we dat niet willen hen te weigeren? Kortom hoe moeten wij met sporadische consumentenabonnees omgaan?

  Alvast bedankt voor uw reactie.

 37. aanvullend op bovenstaande vraag: in hoeverre is het onze verantwoordelijkheid te controleren of iemand een bedrijf/consument is. Verplicht veld bij al onze abonnementen en diensten is ‘bedrijfsnaam’, maar wat zijn onze plichten/rechten in het kader van de Wet van Dam als een consument daar een fictieve bedrijfsnaam invoert?

  Hartelijk dank alvast,
  Linda

 38. Het gaat erom welke indruk de wederpartij wekte. Als men een bedrijfsnaam invult, dan wekt men de indruk een bedrijf te zijn. Ook als men een BTW nummer noemt “voor op de factuur” dan is duidelijk dat men een bedrijf is.

  Bij een eenmanszaak kan het moeilijk zijn het onderscheid te maken, want eenmanszaken gebruiken nogal eens gewoon hun eigen naam (zoals mijn broer Richard). In dat geval maak je het als winkel jezelf lastig want heb je nu met de privépersoon of de eenmanszaak te maken?

  Je kunt deze problemen wegnemen door een KVK of BTW nummer te vragen, maar dat is commercieel gezien minder handig (moet ik dat opzoeken, geen zin in, ik ga wel naar de concurrent). Ook zou je een optioneel aanvinkvakje “Ik ben een bedrijf” kunnen opnemen, en dan is het het probleem van de klant als hij dat aanvinkt en later claimt consument te zijn.

 39. Dave vroeg het eerder al maar ik kan hier geen antwoord voor vinden.

  ———————-
  Hoe zit het met domeinen, waarbij de registry een “tweejaarlijks afname” hanteert?

  Bv .NU en .CO.UK domeinen hebben een minimale afname per twee jaar.
  Dit zetten wij ook in onze offerte’s – echter wordt bij verlenging ook weer 2 jaar in rekening gebracht. Zijn de gemaakte kosten dan altijd ten nadele van de onderneming?
  ———————-

 40. Ik vindt het vreemd het verhaal over de FNV.
  Ik stel een vraag op 29 november en dan wordt er gezegd dat ik maandelijks kan opzeggen en iemand anders (Lisette) stelt dezelfde vraag en dan kan het niet.
  Voor sommigen is dee Wet van Dam zeer onduidelijk.

 41. Beste Marcella, de termijnen van leveranciers zijn niet relevant bij de Wet Van Dam. De consument mag op elk moment opzeggen na stilzwijgende verlenging, met maximaal een maand opzegtermijn.

  De enige ‘escape’ voor domeinnamen zou kunnen zijn dat de tarieven niet als maandbedrag maar als setupfee worden gepresenteerd. De setup is dan een eenmalige dienst die elke twee jaar wordt geleverd, zodat de setup fee niet als abonnementskosten geldt en dus niet hoeft te worden terugbetaald.

  Dit riekt echter wel naar een trucje – ook sportscholen kunnen dat doen, door te zeggen “gratis sporten maar 300 euro sleutelgeld/administratiekosten”. En als het een trucje is, zal de rechter daar doorheen prikken.

 42. Goedemorgen,

  ik heb in november een (stilzwijgend verlengd) contract van mijn sportschool opgezegd. Hier zit ik echter nog een jaar aan vast omdat het met een jaar verlengt is. Is het mogelijk hier ook nog eerder vanaf te komen aangezien de opzegging al in werking is gezet?

  Gister heb ik geinfomeerd maar degene aan de balie zei dat deze wet alleen geld voor mensen die na 1 dec 2011 een jaarcontract hebben afgesloten en dus pas na 1 dec 2012 met een maand op kunnen zeggen?

 43. Goedemiddag,
  Ik had in juni 2011 een sportschool zomer actie deelgenomen waar er zonder opgezegging wordt overgezet in een jaar abbonement. In Novebmer kwam ik er achter en heb ik gelijk dat jaar abbonement opgezegd en die loopt in Aug 2012 af.
  De wet van Dam geldt met ingang van 1 December 2011.
  Mijn vraag is kan ik nu de wet toepassen op deze abonnement hoewel het in al opgezegt is ?.
  met vriendelijke groeten,
  Domonic Mann

 44. Goedemiddag
  Ik heb ook een vraag over de sportschool, mijn jaar contract is per oktober 2011 stilzwijgend verlengd. Ik ben al een aantal jaren lid van deze sportschool.
  Nu wil ik mijn abonnement opzeggen ( wilde dit al eerder maar was in oktober dus te laat…)
  Nu zegt de sportschool dat zij dit niet verplicht zijn en ze veschuilen zich achter de afspraken gemaakt met “FIT!vak” een organisatie voor sportscholen.
  Hebben wel nieuwe regels voor komende periodes opgesteld, maar zeggen dat de oudere contracten dus moeten uitdienen gedurende de duur van het contract.
  Kan ik hier iets tegen doen?
  Met vriendelijke groeten, Annemiek

 45. Er is helaas de nodige onduidelijkheid over wat er gebeurt met bestaande contracten onder de Wet Van Dam. Zoals ik hierboven al aangaf, Van Dam zelf stelt (met goede gronden) dat bestaande contracten opzegbaar zijn. Consuwijzer, ook niet de minste, zegt echter van niet.

  Je kunt de argumenten uit het artikel hierboven gebruiken om de sportschool te proberen te overtuigen. Lukt dat niet, dan heb je drie opties:
  1) aanbieden om het contract af te kopen tegen betaling van bv. 30% of 50% van de maandbedragen ineens
  2) naar de rechter stappen (maar dat is niet goedkoop)
  3) dreigen ze bij Martijn van Dam zelf te melden op zijn zwarte lijst, zie http://www.martijnvandam.com/vraag_en_antwoord/Stilzwijgende_verlenging.html?id=196

 46. @Annemiek….Onze sportschool is ook lid van het Fit!vak. Er zijn inderdaad rekening houdend met de nieuwe wet stilzwijgende verlenging abonnementen nieuwe algemen leveringsvoorwaarden opgesteld door het Fit!vak, de consumentenbond en de Ser. Deze voorwaarden zijn meer ten gunste van de klant als de ondernemers. Het komt er in het kort op neer dat als men nu een reis boekt bij een ANVR reisbureau… nu ook gaat kijken of een sportschool aangesloten is bij het Fit!vak. Daar heeft de consument dan namelijk meer zekerheid en kan men bij een geschil naar een geschillencommissie Fitness.

  De algemene leveringsvoorwaarden staan natuurlijk niet boven de nieuwe wet en een sportschool zal zich nog steeds moeten houden aan deze nieuwe wet.
  Maar deze voorwaarden van het Fit!vak zijn hier op gemaakt, de sportschool van @Annemiek is dus niet goed voorbereid als zij zeggen dat ze niet verplicht zijn mee te gaan in een nieuwe wet.

  Wij zijn al maanden bezig met ons personeel goed voor te bereiden met deze nieuwe wet en de nieuwe voorwaarden van het Fit!vak… en dat kost ontzettend veel werk. Er zijn nog steeds veel onduidelijkheden ook voor ons. Wij willen het graag goed doen, want positieve reclame wil je altijd als sport school hebben. Niemand zit te wachten op negatieve reclame. Alleen is het nu best als bedrijf lastig om je personeel van al deze nieuwe regels op de hoogte te stellen als juristen en de rijksoverheid tegenstrijdige info geeft! Want zeg nou eerlijk.. .in deze tijd met veel concurentie van sportscholen wil je toch maar 1 ding. Overleven en lekker sporten en bewegen met klanten die super tevreden zijn en als ze willen stoppen zeggen dat ze bedanken voor de fijne lessen en leuke sfeer en als ze ooit weer gaan sporten terug komen!

 47. @Anja, vlgs mijn sportschool zijn er nu afspraken gemaakt voor de nieuwe klanten/contracten en heb ik nog geen recht om mijn contract op te zeggen,ook niet met de wet v Dam (volgens de sportschool eigenaar) mijn contract is dus per okt 2011 weer stilzwijgend verlengd, ik was echt te laat met opzeggen want ik wilde al een poosje stoppen, ben na vele jaren even sportschool moe en ben wat anders gaan doen.
  Wil jij hiermee zeggen dat fit!vlak geen afspraken heeft gemaakt over de bestaande/stilzwijgend verlengde contracten? En dat ik wel op zou kunnen zeggen?
  En dan inderdaad zoals jij zegt , na al deze leuke jaren….en om misschien weer eens terug te komen, zoals ik nu behandeld ben heb ik daar dus geen zin meer in!

 48. Beste heer, Mevrouw,
  Ik ben een 1/2 jaar contract mondeling aangegaan bij een sportschool van 1/1’11 t/m 30/6’11. Door vakantie is deze na afloop in overleg voor 2 maanden bevroren en heb per 1/9’11 opnieuw een 1/2 jaar contract mondeling afgesloten. Als gevolg van ernstige nekklachten heb ik in okt. + nov. niet kunnen sporten en heb op 1/12 mijn abonnement opgezegd via een mail met bijlage. Op 5 dec. kreeg ik nadat ik gebeld had met mijn sportschool te horen dat dit per brief moest. Dit dan ook per direct gedaan. Kreeg op 6 dec. een brief terug waarin stond dat ze me eind jan (na incasso van jan.) zouden uitschrijven. Mijn reactie op 12/12 (via brief)was dat ik t/m 5 jan.12 (vanaf de dag van opzegging nog 30 dagen)zou betalen en verwees in de brief naar de nieuwe wet van Dam.
  Ik kreeg vervolgens op 14 dec. wederom een brief met de mededeling dat ze begin jan.12 toch de volledige maand zullen afschrijven en er werd mij verteld dat de wet alleen geldt voor nieuwe contracten die na 1 dec. zijn afgesloten.

  Een heel verhaal ik weet het… en het gaat me niet om het geld, maar ik zou vooral meer duidelijkheid erg op prijs stellen, aangezien ik door eerdere publicaties van o.a. Opzeggen.nl en ook uw site andere mensen misschien niet juist heb geadviseerd. Wie heeft er nu gelijk??

  Met vriendelijke groet,

  Johan

 49. Beste Johan, dit is een heel vervelende situatie. Tot eind november werd algemeen aangenomen dat de Wet Van Dam ook geldt voor bestaande contracten.

  Het op de lange baan zetten van de reparatiewet door Van Dam is door vele uitgevers, sportscholen e.d. aangegrepen om te zeggen dat de wet dús niet geldt voor bestaande contracten, en Consuwijzer volgt ze daarin.

  M.i. zijn er goede argumenten dat de wet gewoon geldt ook in uw situatie, maar het uitvechten daarvan is duurder dan die ene maand abonnementskosten. Ik verwacht ook niet dat anderen op korte termijn gaan procederen hierover, om dezelfde reden. Meer dan nogmaals vragen om coulance zie ik dus niet als mogelijkheid.

 50. Is deze wet van Dam nu echt wettelijk ingegaan per 1 december 2011?
  Ik was namelijk bij sportschool in IJmuiden en deze zeiden mij dat ik minimaal 1 jaar lid moet worden en per maand moet betalen?
  Klopt het wat zij zeggen of kan ik gewoon per maand opzeggen. Alvast bedankt.

 51. Bij een éérste contract mag men nog steeds een lidmaatschap van een jaar vragen. Pas na stilzwijgende verlenging geldt de opzegtermijn per maand.

  Het is dus toegestaan om te zeggen dat u minstens een jaar lid moet worden en per maand moet betalen. Echter, als u na dat jaar automatisch wéér lid wordt dan mag u op elk moment opzeggen, en dat heeft dan een maand later effect.

  (Als men u na dat jaar vraagt of u wellicht lid wilt blijven, en u zegt expliciet “ja” dan zit u er weer een jaar aan vast.)

 52. De ANWB maakt onderscheid tussen het lidmaatschap van de vereniging ANWB (kost 17 euro per jaar) en het “lidmaatschap” van de wegenwacht (50 euro per jaar voor wegenwacht Nederland service). Volgens mij valt het “lidmaatschap” van de wegenwacht gewoon onder de wet Van Dam omdat het een extra service is bovenop het lidmaatschap van de vereniging. Bovendien wordt de wegenwacht verzorgd door ANWB B.V., een dochter van de vereniging ANWB. De algemene voorwaarden voor 2012 hebben ze echter niet aangepast.

 53. Beste arnoud,

  als bedrijf zijnde, wanneer mag je een offerte aanbieden aan een particulier, voor een “nieuw jaar”? Is daar ook een periode voor, bv een maand voor afloop huidig contract o.i.d.?

 54. Beste Dave,

  Daar is eigenlijk geen periode voor. Het is wel handig als het geregeld is voor het oude contract afgelopen is, zodat alles netjes door kan blijven lopen. Praktisch gezien zou ik zeggen 2 à 3 maanden voordat de oude termijn eindigt.

 55. beste Arnoud, zou je dan niet meteen twee offertes kunnen opstellen voor domeinnamen, welke een tweejarige periode kennen? Een voor (bv) jan 2011-dec 2011 en een voor jan 2012-dec 2012?

 56. Beste Arnoud,
  Ik heb in nov 2008 een 2-jarig contract afgesloten voor een rittenregistratiedienst. Na die 2 jaar (nov 2010) had ik een stilzwijgende verlenging van 12 maanden te pakken omdat ik niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen voor de afloopdatum hsd opgezegd. Je raadt het al, afgelopen november 2011 weer vergeten op te zeggen en dus wederom een stilzwjgende verlenging van 12 maanden. Nu heb ik formeel opgezegd met een verwijzing naar de Wet Van Dam maar krijg de reactie dat men vrolijk tot nov 2012 gaat incasseren. Wie heeft er nu gelijk?

 57. Allereerst vraag ik me af of dit wel een dienst voor consumenten is. Gaat het hier niet om registratie van zakelijk rijden? In dat geval is de Wet Van Dam niet van toepassing.

  Als je deze dienst afnam als consument, dan is per 1 december daarop de Wet Van Dam van toepassing. Zoals hierboven aangegeven is er discussie hoe deze wet dan geldt voor verlengingen die vóór 1 december zijn doorgevoerd.

  Wat me wel bevreemdt is dat als je in november 2010 hebt opgezegd, men deze compleet negeert. Dat je te laat was is één ding, maar de opzegging behoort dan effect te krijgen op het eerste moment dat dat wél legaal mag volgens de voorwaarden. Oftewel jouw opzegging in november 2010 had effect behoren te krijgen per 1 november 2011. Ik denk dat als je dit argument als insteek neemt, je het sterkste staat.

 58. Beste Arnoud,

  Mijn broertje zit sinds oktober 2005 bij een muziekschool. In oktober 2005 hebben wij dan ook een contract getekend voor een jaar. De jaren daarna heeft de muziekschool dit contract altijd stilzwijgend verlengd.. nu willen wij stoppen bij deze muziekschool, (’t Muzenhuis uit Velsenbroek) en dit kan volgens hun niet omdat we te laat hebben opgezegd en we zitten volgens hun nu dus vast aan een jaarcontract. Ik heb al contact opgenomen met de consumentenbond en consuwijzer.. maar zij kunnen mij niet met zekerheid zeggen of hun vallen onder de wet van dam. Bij de kvk heb ik te horen gekregen dat ze als een coöperatie ingeschreven staan… maar wel met commerciële doeleinde. Vallen ze dan ook onder de wet van dam?

 59. Beste Arnoud, bedankt voor deze zeer snelle reactie. Dan had ik nog een vraag… stel dat ik ’t muzenhuis confronteer met deze informatie maar dat ze zeggen dat ze daar niet onder vallen en dat ze bij hun standpunt blijven. Hoe kan ik dan het beste volgende stappen ondernemen? De consumentenbond heeft geadviseerd een aangetekende brief te sturen maar heb je misschien wat tips die ik daarin kan zetten?

 60. Beste Karima,

  Een aangetekende brief is een goed idee om een dossier op te bouwen, maar uiteindelijk zul je naar de rechter moeten als ze echt niet mee willen werken.

  Een optie is soms om te weigeren te betalen en/of betalingen te storneren sámen met die brief. Dan is jouw standpunt duidelijk en heb je je geld terug. En dan moeten zij nog maar eens zien of ze willen procederen.

 61. Ik ben lid van de Angst, Dwang en Fobie stichting (een stichting dus!), maar op de website gebruiken ze ook het woord patiëntenvereniging. Ik krijg eens per drie maanden een tijdschrift toegestuurd, krijg kortingen e.d. op dingen en betaal daar €40,- per jaar voor. Dat is het minimale wat ik moet betalen. Nu ben ik vergeten mijn abonnement op te zeggen, stom, en het is stilzwijgend met een jaar verlengd. Geldt hier de Wet van Dam en is het mogelijk, verwijzend naar die wet, mijn abonnementsgeld (gedeeltelijk) terug te krijgen?

 62. Lid zijn van een stichting is juridisch niet mogelijk. Bedoelt u begunstiger (donateur) wellicht?

  Wellicht heeft men naast de stichting ook een vereniging; dat gebeurt vaak met bijvoorbeeld de constructie “Vrienden van de ADF Stichting”. U bent dan dus lid van de vereniging en de vereniging zet zich in voor de stichting.

  Het lidmaatschap van de vereniging valt buiten de Wet Van Dam. Aanvullende aparte diensten vallen binnen deze wet. De vraag is dus of de 40 euro het lidmaatschapsgeld is of een apart bedrag.

  Het lidmaatschapsgeld kunt u niet terugvorderen via deze wet.

 63. Hallo, ik heb een 2-jaar contract met tele2 voor mijn mobieltje. Ik heb dat contract telefonisch op 18 dec 2010 afgesloten. tele2 zegt dat het contract op 1 jan 2011 in is gegaan. Dat is al vreemd. Er zit een ‘dienst’ op de SIM-kaart die ik NIET KAN OF MAG verwijderen maar de ‘dienst’ genaamd ‘kompas’ is volgens tele2 WEL mijn verantwoording. Ik wil die dienst juist vanwege die eigen verantwoording verwijderen maar dat KAN NIET. Mijn verantwoordingsgevoel zegt mij dat ik dan het contract moet opzeggen om van die ONGEVRAAGDE dienst af te komen.
  Als ik mij beroep op de nieuwe wet (de wet Van Dam ) dan krijg ik te horen dat dat niet voor dit contract geldig is. 2 jaar = 2 jaar, einde bericht van tele2… Ik KREEG een jaar lang korting op op mn 150 bel minuten maar die korting is nu voorbij. En heb een 2 jaar durend contract onderdeel tav internet toegang voor 1 euro pm met een ‘fair use’ van max 20mb pm.
  Na telefonische vragen zegt de helpdesk van tele2: Geen opzegging mogelijk, niet met de nieuwe wet Van Dam en ook niet wegens KOPPELVERKOOP met een ‘dienst’ die IK ZELF NIET KAN UITZETTEN WANT HET IS ONDERDEEL VAN DE SIM KAART. Ik wist NIET dat de dienst ‘kompas’ een dienst was, dat het op mijn mobiel ZIT en dat ik EXTRA moet betalen indien ik deze dienst ‘gebruik’. Bij mijn poging deze APP dan wel DIENST te verwijderen heb ik kosten gemaakt, nl 25 cent per SMS, zelfs al had ik op dat moment ruim voldoende al betaalde SMSjes over in mijn sms bundel. de kosten zijn gemaakt omdat de dienst GEEN TOESTEMMING VRAAG om een SMS te bezorgen maar wel AUTOMATISCH deze verstuurt en/of ontvangt. als ik deze dienst ‘aanraak’ worden er al kosten gemaakt die volgens tele2 MIJN EIGEN verantwoording zijn….
  Dit is volgens mij koppelverkoop en alleen daarom al contractbreuk. Verder heb ik al een jaar en een maand , totaal 13 maanden, het contract voldaan.
  Heb ik mogelijkheden om dit contract toch in januari 2012 daadwerkelijk te beeindigen? Er zijn ook nog belachelijke zaken dat ik internet op mijn mobiel moest activeren via een .. PC-INTERNET AANSLUITING. Pas na een lang helpdesk gesprek over het feit dat ik op op dat moment GEEN vaste-lijn internet had werd een activatie SMS gestuurd door tele2…..heb ik maanden lang geploeterd en gezocht terwijl ik mn internet op mn mobiel geheel NIET KON GEBRUIKEN …..
  een lang verhaal alles bij al kaar.
  Heb ik kansen??

 64. Contracten voor mobiele telefonie vallen niet onder de Wet Van Dam, want er is een eigen wet daarvoor. Na de eerste termijn is het contract per maand opzegbaar. Dit geldt al enkele jaren.

  Wel is het zo dat een contract met een gratis dure telefoon twee jaar mag zijn als eerste termijn. Het is dus prima mogelijk dat u een rechtsgeldig contract voor twee jaar heeft.

  Koppelverkoop is in Nederland legaal tenzij (in uitzonderlijke situaties) sprake is van een monopolist die zijn machtspositie misbruikt. Daarvan is hier geen sprake.

 65. dank voor je antwoord. Ik ben verbaasd over de koppelverkoop , ik weet niet beter of koppelverkoop is altijd verboden,maar u meld dat het alleen in bijzondere, monopolistische situaties verboden is. Als je de keuze hebt dan mag een enkele aanbieder wel verkoopeisen stellen zoals bv: alleen een binnenband als je OOK een buitenband koopt. Met slechts 1 verkooppunt van binnenbanden mag dat niet, met diverse verkooppunten mag dat wel..begrijp ik uit uw antwoord.

 66. Koppelverkoop is inderdaad niet verboden in Nederland. Dit omdat je normaal keuzevrijheid hebt, je kunt een andere aanbieder zoeken. Omdat er vele aanbieders van binnenbanden zijn, mag elke verkoper in principe binnenbanden samen met buitenbanden verkopen.

 67. Arnoud,

  Is er al meer duidelijkheid m.b.t. het opzeggen van bestaande contracten van voor 1 december? Ook hier een akkefietje met de sportschool.

 68. In een vonnis van de rechtbank Haarlem met LJN: BV1276 heeft een rechter als volgt geoordeeld:

  “Vanaf 3 juni 2009 was de overeenkomst reeds verlengd. De toepasselijke algemene voorwaarden bepalen weliswaar dat [eiser] gerechtigd is een vol kalenderjaar aan abonnementsgelden in rekening te brengen bij een te late opzegging. Ingevolge de“Wet van Dam”, in werking getreden per 1 december 2011 kan de consument op elk gewenst moment de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Weliswaar was deze wet op 6 juni 2011 nog niet in werking getreden maar dat neemt niet weg dat op die inwerkingtreding dientte worden vooruitgelopen. Deze wet vormt immers de codificatie van de reeds bestaande maatschappelijke visie over hoe redelijkerwijze bij verlengde contracten dient te worden geoordeeld over opzeggingsmogelijkheden. De overeenkomsten zijn dan ook per 6 juli 2011 geëindigd.”

  Deze zaak ging expliciet over een sportschoolopzegging. Wellicht is dit een nuttig vonnis om bij de zaak van Rens te betrekken?

 69. Wordt een Vereniging van Appartementseigenaars ook aangemerkt als een consument in de zin van De Wet Van Dam ?

 70. Ik wil graag een abbonnement afsluiten bij de sportschool. Het gaat hierbij om een abbonnement van 35 euro per maand. Dit is het goedkoopste abbonnement wat ze hebben. Dit abbonnement is voor 2 jaar. Het abbonement wat je elk moment op kan zeggen kost 42 euro.

  Ik wil eigenlijk geen contract van 2 jaar, maar wel voor het bedrag van 35 euro. Word die 7 euro verschil gezien als een fikse korting, waardoor ze het abbonnement wel voor 2 jaar aan mogen bieden? Mogen ze uberhaupt wel abbonnement van 2 jaar vertrekken? En als ik nu wel een abbonnement voor 2 aar afsluit, kan ik dan binnen dat jaar opzeggen met deze nieuwe wet?

  Ik hoor het graag van u!

 71. Een abonnement van 2 jaar zonder tussentijds opzeggen mag inderdaad alleen als daar iets bijzonders tegenover staat. Hier gaat het om een korting van zo’n 16%, dat is naar mijn mening een twijfelgeval maar wellicht dat het wel kan.

  Als de korting groot genoeg is, dan kunt u niet tussentijds opzeggen met een beroep op de Wet Van Dam.

  Ik zou u adviseren om gewoon een jaarabonnement te nemen.

 72. Geld deze wet ook voor verzekeringspolissen die voor een of meer jaren ( 5 of 10 jaar) worden gesloten.

 73. Beste,

  ik ben al 14 jaar lid van de veronicagids. Ik wil die opzeggen en iondanks dat ze me weer voor een jaar wilden vastleggen ben ik daar niet op in gegaan. Ik schijn in 1998 het abonnement te zijn aangegaan. Tussentijds geen gebruik gemaakt van acties. Ik belde dus vandaag om mijn abonnement stop te zetten. Dit was geen probleem, maar ging pas in vanaf juli 2012. De wet van Dam gaat volgens de veronicaginds in per 1 december. Aangezien mijn abonnement dan nog loopt gaat de wet van dam in op het moment dat mijn jaarabonnement (steeds stilzwijgend verlengt) verloopt en dus als ik op 1 augustus zou bellen, kom ik wel na een maand opzeggen…

  hoe zit het nu precies? want ik heb dus ookal vooraf betaald en daarom kan ik ook niet eerder mijn abonnement opzeggen en geld terug krijgen..

  mvg

  Susanne

 74. Ik ben klant bij een sportschool waar ik één jaar contract heb, deze is begonnen op 01 december 2009. 01-12-2009 staat ook op het contract.

  Mijn abbonement is 1 december 2011 automatisch verlengd met nog 1 jaar.

  Vandaag 31 januari wilde ik het opzeggen op de grond van de wet van Dam.

  Maar de eigenaar van de sportschool zegt dat het niet geld op mijn contract omdat de wet van Dam volgens hem pas 1 januari 2012 in gaat.

  Zit ik nu nog 1 jaar aan mijn contract vast?

 75. Hoi Arnoud,

  Ik bedankt voor uw reactie, ik ben nog eens langs geweest bij de sportschool, en deze zegt dat de wet pas geld na 1 januari 2012, en dat mij abbonement die op 1 december 2011 automatisch is verlengt hier buiten valt.

  Ik ben het hier niet mee eens.

  De sportschool is niet lid van een geschillencommisie, kan ik nu alleen nog naar de rechter om van abbonement af te komen? Dan kost het naar de rechter gaan meer dan het abbonement.

  Wat moet ik doen?

  Groetjes,

  Danny

 76. Hoi, wij hebben sinds januari 2011 een abonnement op een leesmap en is aangegaan voor 52 weken. De leesmap willen wij nu na een jaar opzeggen en nu krijgen wij te horen dat deze pas per 23 januari 2013 wordt beeindigd. Volgens ons is het “nieuwe” abonnement na 1 december 2011 aangegaan en mag het maximaal met 3 maanden verlengd worden. De leesmap is het hiermee niet eens. Kan dit zomaar, is de Wet van Dam niet van toepassing?

 77. @Danny: als je heel zeker van je zaak bent, kun je ook, na het verstrijken van de opzegtermijn, stoppen met betalen (of als je via automatische machtigen betaald, de machtiging intrekken en bedragen storneren). Het is dan aan de sportschool om jou, via de rechter, te verplichten om je resterende termijnen na te komen. Als jij dan je oorspronkelijke contract, je aangetekende opzegbrief, alle betalingsbewijzen, eventueel de reactie van de sportschool, en bovengenoemde zaak LJN: BV1276 noemt, lijkt het me dat je vrij sterk staat.

  @Herwin: jouw abonnement is per januari 2012 verlengd. Dat betekent dat je onder de Wet van Dam zou vallen en dus 1 maand na opzegging je abonnement beëindigd hebt.

  In beide gevallen zou ik trouwens wel eerst juridisch advies inwinnen, maar wellicht kan Arnoud hierover meer vertellen.

 78. Als de verlenging na 1 december 2011 is doorgevoerd dan geldt daarop de Wet Van Dam. Er zijn discussies over of je een reeds lopende verlenging kon openbreken, maar bij een verlenging ná 1/12 is dat niet relevant.

  Wel is het zo dat voor kranten en tijdschriften een verlenging van drie maanden geldt, die alleen aan het einde van die periode kan worden opgezegd. Ik denk dat dat ook voor leesmappen (tijdschriften immers) geldt. Je kunt dus niet per maand opzeggen.

 79. Beste,

  ik ben al 14 jaar lid van de veronicagids. Ik wil die opzeggen en iondanks dat ze me weer voor een jaar wilden vastleggen ben ik daar niet op in gegaan. Ik schijn in 1998 het abonnement te zijn aangegaan. Tussentijds geen gebruik gemaakt van acties. Ik belde dus vandaag om mijn abonnement stop te zetten. Dit was geen probleem, maar ging pas in vanaf juli 2012. De wet van Dam gaat volgens de veronicaginds in per 1 december. Aangezien mijn abonnement dan nog loopt gaat de wet van dam in op het moment dat mijn jaarabonnement (steeds stilzwijgend verlengt) verloopt en dus als ik op 1 augustus zou bellen, kom ik wel na een maand opzeggen…

  hoe zit het nu precies? want ik heb dus ookal vooraf betaald en daarom kan ik ook niet eerder mijn abonnement opzeggen en geld terug krijgen..

  mvg

  Susanne

 80. Het lidmaatschap van een vereniging valt buiten de Wet Van Dam. In het algemeen ga je een abonnement op een gids aan in combinatie met het lidmaatschap van de omroepvereniging, dus is dat abonnement hetzelfde als het lidmaatschap. Je kunt dus alleen maar per jaar opzeggen.

 81. Hallo,

  ik heb een maandcontract afgesloten bij een sportschool, ingaand per 1 februari 2012. Wat mij is opgevallen, is dat ik een opzegtermijn heb die langer is dan de duur van het contract, namelijk twee maanden. Als ik voor 1 maart 2012 op zou zeggen, zou ik de maanden maart en april nog moeten betalen dus.

  Iets zegt mij dat dit niet kan?

  Groet Stephan uit Veenendaal

 82. Dat klinkt me als een foutje in de voorwaarden. Twee maanden opzegtermijn bij een maandcontract is absoluut onredelijk en zal geen seconde standhouden bij de rechter. Ik zou dus één maand opzegtermijn aanhouden.

 83. Mijn zoon zit op judo bij een sport -en gezondheidscentrum.
  In juni 2011 is zijn lidmaatschap stilzwijgend verlengd voor 1 jaar.
  Nu heeft hij vorige week zijn lidmaatschap opgezet, met de vermelding dat we een opzegtermijn van 1 maand in acht nemen.
  Reactie van de eigenaar van het sportcentrum is dat het lidmaatschap per seizoen loopt, en dat mijn zoon nu geen geld terug krijgt.
  Is dit correct ?

 84. Nee, dat is niet correct. Bij stilzwijgende verlenging (dus zonder iets te doen) geldt altijd de Wet Van Dam. Een sportschool kan daar niet onderuit door het in de voorwaarden een seizoensabonnement te noemen.

  De enige manier om mensen per seizoen (jaar) te binden is door ze expliciet te vragen of ze een nieuw abonnement willen. Wie daar ‘ja’ op zegt, verlengt immers niet stilzwijgend.

 85. Onze vereniging heeft een abonnement bij DJ Matic. Zij verzorgen en updaten onze muziekcomputer. Het abonnement is elk jaar stilzwijgend verlengt en loopt nu tot 31-10-2012. Valt dit binnen de Wet van Dam ??

  Alvast bedankt.

 86. Als je al 5 jaar aangesloten ben bij een beveiligingsbedrijf voor alarmopvolging met jaarlijkse contracten die stilzwijgend worden verlengd maar het nu wil opzeggen.
  Kan dat en zo ja wat is dan het opzegtermijn[ in het contract staat opzegtermijn 3 maanden voor einde contract] ik ben benieuwd naar u antwoordt.

  Alvast bedankt.

 87. mijn excuses daarvoor maar is inderdaad particulier en verliep op 31-12-2012 maar had dus 3 maanden eerder moeten opzeggen maar met de nieuwe regel zou dat dus misschien wel kunnen als ik u begrijp.

 88. Beste Arnoud,

  ook ik heb een conflict met mijn sportschool over een jaarabonnement. Ik ben op 5 oktober 2010 een jaarabonnement aangegaan. Deze is per 5 oktober 2011 automatisch verlengd. Ik wil nu opzeggen, maar volgens de sportschool moet ik dan betalen tot en met 4 oktober 2012. Ik heb ze gewezen op de Wet van Dam, maar zij geven aan dat dat niet geldt voor abonnementen die zijn ingegaan voor 1 december 2011. Klopt dat? Ik dacht dat er vanaf begin februari wettelijk bepaalt is dat de wet ook geldt voor eerder afgesloten abonnementen? Maar ik twijfel een beetje door alle reacties hierboven.
  Bedankt voor de reactie!
  grts Marije

 89. Er is rond november veel discussie geweest over die vraag. Er is toen een reparatiewet ingediend die dit punt expliciet zou maken, maar die is niet op tijd aangenomen.

  Wel heeft de kantonrechter inderdaad bepaald dat de Wet Van Dam ook geldt voor eerdere verlengingen. En dat was bij een sportschool ook nog.

 90. Kunt u iets zeggen over de wijze van opzegging. Ik heb ergens gelezen dat op dezelfde wijze kan worden opgezegd als dat er aangemeld is. Als een sportschool abonnement aan de balie is afgesloten dan kan die dus ook aan de balie worden opgezegd? Maar wat als dat door de sportschool wordt geweigerd, bv basic fit. Deze sportschool reageert nergens op en volgens sommige berichten op internet worden ook de aangetekende brieven niet in ontvangst genomen/opgehaald. Kunt u adviseren wat te doen.

 91. Dat klopt. De wet zegt dat men op dezelfde manier moet kunnen opzeggen als waarlangs het contract is gesloten. Als men bij de balie klant kan worden dan moet men bij de balie kunnen opzeggen. Krijg je bij de balie een formulier dat je moet ondertekenen en opsturen, dan mag men ook datzelfde eisen voor het opzeggen.

  Zo te lezen werkt Basic Fit dus niet volgens de wet. Wat je kunt doen, is met een getuige naar de balie gaan en daar melden dat je opzegt, inclusief een brief waarin dat staat afgeven. De getuige schrijft achteraf meteen op wat hij zag en hoorde.

  Een aangetekende brief sturen is natuurlijk ook prima. Dat zij die niet ophalen is voor hun risico. Ze worden geacht die te hebben ontvangen. Anders zou het wel héél makkelijk zijn om onder de wet uit te komen.

 92. Als ik het goed begrijp geldt de wet Van Dam niet in het geval van een bedrijfsfitnessregeling? Hieronder de tekst van mijn werkgever (zonder vermelding van namen):

  Werkgever heeft een collectieve sportovereenkomst gesloten met een aantal landelijke sportketens. Voor de medewerker houdt dit in dat met 25% collectiviteitkorting én fiscaal voordeel gesport kan worden bij één van de genoemde ketens. Fiscaal voordeel wordt behaald doordat de werkgever de abonnementskosten inclusief het inschrijfgeld belasting- en premievrij mag vergoeden. Voor de medewerker kan de fiscale korting hierdoor oplopen van 33% tot 52% (afhankelijk van het inkomstentarief). Abonnementen gelden voor de duur van een jaar (m.u.v. het eerste jaar), met een opzegtermijn van twee maanden. Opzeggen kan jaarlijks voor 23 juni. Abonnementen die niet worden opgezegd lopen automatisch een jaar door.

  Contractperiode
  U kunt zich op elk moment in het jaar aanmelden voor de fitnessregeling, maar het contract tussen ‘werkgever’en de fitnesscentra loopt jaarlijks van 1 september tot 1 september. De contractsduur van de deelnemers loopt gelijk aan dit contract. Deelnemers hoeven in het eerste jaar dus niet altijd 12 maanden lid te zijn, maar hebben wel altijd dezelfde einddatum als hun collega‟s. Bij het afsluiten van een fitnessabonnement kan worden gekozen voor een directe ingangsdatum (na verwerking) of ingang vanaf een bepaalde toekomstige datum. Opzegging van het lidmaatschap vindt plaats met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Voor medewerkers betekent dit dat uitschrijvingen voor 23 juni moeten zijn ingediend (rekening houdend met administratieve verwerking). Abonnementen die niet worden opgezegd lopen automatisch een jaar door. Het is niet mogelijk een abonnement over te dragen aan een andere medewerker (persoonsgebonden) en de bedrijfsfitnessabonnementen kunnen niet (tijdelijk) stopgezet worden bij bijv. ziekte of vakantie (terwijl dit soms wel mogelijk is bij een regulier abonnement).

  Alvast dank voor uw informatie.

 93. Hmm die constructie ben ik nog niet tegengekomen in deze context.

  Zo te lezen sluit de werkgever hier een collectief contract met een aantal sportscholen. Werknemers kunnen op grond van dit collectief contract een korting claimen alsook fiscaal voordeel krijgen op het abonnementsgeld.

  Echter de werknemer sluit dus zélf een contract met de sportschool. Het is niet de werkgever die contracten sluit en pasjes laat uitdelen bij de personeelsafdeling. Daarmee is het contract uiteindelijk echt gewoon een consumentencontract waar de Wet Van Dam op van toepassing is.

  Het eerste jaar (of nou ja, tot 1 september) kan men niet tussentijds opzeggen, maar daarna wordt het contract écht stilzwijgend verlengd met steeds een maand, ongeacht wat in de algemene voorwaarden staat.

  Ik vind het bizar dat een landelijke sportketen dit niet zou weten.

  Zou je me de namen van de sportscholen willen noemen, of willen mailen naar info@ictrecht.nl? Dan kan ik de voorwaarden van die sportscholen erbij pakken en zien of dit klopt.

 94. Ik heb een sportlidmaatschap bij een sportclub (health & racketclub) in Ede.(ingegaan op 26-03-2011 en eindigend op 25-03-2012). Dit heb ik onlangs opgezegd omdat ik van baan ben veranderd, in een andere plaats, en het voor mij niet meer haalbaar is een en ander te combineren. Ik heb het lidmaatschap 1,5 maand voor datum beeindiging contract telefonisch en per mail opgezegd. Volgens het contract ben ik verplicht dat 3 maanden, schriftelijk en aangetekend voor afloop van het contract te doen, anders wordt er gewoon weer voor een jaar verlengd. Uitzonderingen zijn o.a. i.v.m. verhuizing.

  Nu heb ik een tegenvoorstel ontvangen waarin ze mij uit coulance het lidmaatschap maar met een half jaar zullen verlengen. Ik wil echter per direct het lidmaatschap beeindigen.

  Kan ik mij beroepen op de Wet Van Dam?

 95. Nee, u kunt zich niet beroepen op de Wet Van Dam om per direct op te zeggen. U zit nog in het eerste contractsjaar, dat immers pas eindigt op 25 maart van dit jaar.

  Na verlenging geldt echter wél dat uw contract op elk moment opzegbaar is en wel met 30 dagen opzegtermijn. Men kan u dus niet met een jaar verlengen.

  Alles bij elkaar kunt u dus op 25-3 opzeggen en 25-4 eindigt uw contract dan.

 96. Ik heb een hosting pakket by Yourhosting, die wil ik nu opzeggen,
  Heb dat pakket al 2 jaar. Dit is het andtwoordt wat ik heb gekregen:
  “Op 1 december 2011 is de Wet van Dam in werking getreden. Deze wet is bedoeld om de consument te beschermen tegen het stilzwijgend verlengen van producten en/of diensten. Wij voldoen aan deze wet. U kunt dus maandelijks bij ons opzeggen, zonder recht op restitutie. De wet heeft geen betrekking op het restitueren van teveel betaalde bedragen, bedrijven kunnen daarin hun eigen keuzes maken.”

  Nou is mijn vraag klopt het wat ze zeggen!

 97. Hallo,

  Ik heb een lidmaatschap bij een sportvereniging.
  De ingangsdatum van de contract was 01-02-2010 en de einddatum was 01-02-2012. Vandaag ben ik naar de fitnesscentrum geweest, met het verzoek mijn lidmaatschap op te zeggen. volgens de dame achter de balie stond in het systeem stond dat het contract was velengt volgens mijn verzoek. Dit is niet waar. Omdat het volgens haar een fout in het systeem was moet ik morgen weer naar de sportvereniging. En zal dit morgen in het systeem veranderd moeten worden. Morgen zal ik met degene spreken die over de administatieve zaken gaat.
  Ik heb op internet gezocht naar de invoering van de Wet van Dam. Er zijn verschillende meningen te vinden over de wet. Volgens sommigen geldt de wet niet voor oude contracten en kunnen de oude contracten wel stilzwijgend verlengt worden. Andere zeggen weer dat de wet ook geldt bij de oudere contracten.
  Ik heb een vraag hierover: Kan het in mijn geval zo zijn dat de contract met twee jaar stilzwijgend verlengt mag worden en de contract pas in 2014 opgezegd kan worden?

 98. Als afgesproken is dat het contract niet verlengd zal worden, dan gaat dat natuurlijk boven alles. Dus ik zou in eerste instantie daarop hameren en zorgen dat ze de abusievelijk verlenging verwijderen.

  Als men toch volhoudt dat uiteindelijk getekend is voor verlenging, dan geldt de Wet Van Dam en kunt u op 1-2 opzeggen. Het contract eindigt dan per 1-3. U moet dan nog één maand betalen.

  De kantonrechter heeft bepaald dat de Wet Van Dam ook geldt op al lopende contracten.

  Verder was het ook onder de oude wet niet mogelijk om met twee jaar te verlengen. Eén jaar was vroeger het maximum. Dus als men stelt dat er met twee jaar wordt verlengd, dan is dat sowieso ongeldig. U kunt in die situatie dus ook meteen van het contract af, want een ongeldige verlenging bestaat niet. (En wordt ook niet omgezet in een wél geldige verlenging.)

 99. Hallo,
  Ik heb hetzelfde probleem met Yourhosting , en heb ook het zelfde andtwoordt als Ilse gekregen.
  Heb daarna nog een paar emails verstuurt maar geen andtwoordt ,
  Krijg alleen maar herinneringsfacturen.
  Ik ben ook niet van plan om de factuur van Yourhosting te betalen.
  Heel internet afgezocht en uit alle antwoorden blijkt gewoon dat Yourhosting fout
  zit. Heb ze net weer een email gestuurd dus wordt afwachten of ze nog gaan reageren.!

 100. Beste lezers,

  Ik heb onlangs een factuur (februari 2012) ontvangen van Yourhosting bv. en, naar mijn mening, gaat het hierbij om een stilzwijgende verlening na afloop van het jaarcontract en is dit per 1 december 2011 door de Wet van Dam niet meer mogelijk.

  De Wet van Dam beschermt consumenten tegen dergelijke contractsverlengingen en geeft ze de mogelijkheid om het contract per maand op te zeggen met resititutie van het teveel betaalde bedrag (indien het om kwartaal of jaarfacturen gaat). Is het correct dat de Wet van Dam eventuele opgenomen clausules in de algemene voorwaarden overtreft, alsmede het argument dat bedrijven inmiddels al kosten hebben gemaakt voor een consument? En is de Wet van Dam ook van toepassing op initiele contracten afgesloten voor 1 december 2011?

  Ik heb al een aantal keer schriftelijk en telefonisch contact gehad met Yourhosting en zij geven de volgende reactie op de Wet van Dam:

  =================
  Wet van Dam

  Op 1 december 2011 is de Wet van Dam in werking getreden. Deze wet is bedoeld om de consument te beschermen tegen het stilzwijgend verlengen van producten en/of diensten. Wij voldoen aan deze wet. U kunt dus maandelijks bij ons opzeggen, zonder recht op restitutie. De wet heeft geen betrekking op het restitueren van teveel betaalde bedragen, bedrijven kunnen daarin hun eigen keuzes maken.

  Wanneer opzeggen?

  U betaalt de producten en diensten die u bij ons afneemt jaarlijks vooruit. Daarom ontvangt u ieder jaar een factuur van ons. U kunt de diensten die u bij ons afneemt altijd opzeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand, zonder restitutie. Wilt u een nieuwe factuur voorkomen? Zorg er dan via Mijn Account (https://www.yourhosting.nl/login) voor dat uw opzegging minimaal een maand voor afloop van uw huidige contractstermijn bij ons bekend is.

  Voorbeeld: u registreert op 5 januari 2012 een domeinnaam bij ons. Uw nieuwe contractsperiode gaat per eerste van de maand in, dus op 1 januari 2013. U zegt dan vóór 1 december 2012 uw producten bij ons op.

  =================

  Uit de bovenstaande reactie en telefonisch contact van Yourhosting heb ik enkel kunnen concluderen dat de organisatie zich tracht te beroepen op de interpretatie van de wetgeving, de ingangsdatum van de Wet van Dam en de onduidelijkheid over de toepasbaarheid van de Wet op reeds bestaande contracten.

  Ik heb inmiddels al contact gehad met Klacht.nl en het Juridisch Loket Amsterdam en die geven allebei aan dat ik recht heb om per direct dit contract op te zeggen, en geen verplichting heb om het gefactureerde bedrag voor het komende jaar te betalen.

  Ik heb Yourhosting inmiddels geinformeerd (e-mail en aangetekende brief) over de opzegging van mijn contract en hen een voorstel gedaan om te betalen voor de komende 2 maanden, plus administratiekosten (2.50).

  Dit lijkt me een redelijk voorstel, maar tot op heden is er geen schot in de zaak en krijg ik enkel herinneringsfacturen toegestuurd. Wat moet ik hiermee nu doen? De factuur (voor een compleet jaar betalen) of toch verder ‘protesteren’?

 101. Sedert sept. 2010 heb ik een abonnement bij sportschool basic fit. Met een beroep op de wet van Dam heb ik met een opzegtermijn van één maand het lidmaatschap opgezegd per 1 -1-12. Basic fit laat weten dat de wet van Dam nvt is op reeds voor 1-12-11 afgesloen abonnementen en verwijst naar de site van consuwijzer, waar het standpunt van basic fit wordt bevestigd. Ik beroep mij vervolgens bij basic fit op de uitspraak van de kantonrechter in Haarlem en stel voor het lidmaatschap, gelet op de eerder niet gehonoreerde opzegging per 1-3-12 te beëindigen. Basic fit reageert op mijn e-mail door doodleuk te stellen dat de uitspraak is gedaan door de kantonrechter en dus niet van toepassing is op mijn situatie. Verder niets. Ik overweeg de automatische afschrijving van het abonnementsgeld vanaf 1 maart 2012 via de bank te storneren, maar zit ook niet te wachten op een deurwaarder/incassobureau. Kunt u mij adviseren wat te doen.

 102. Het is erg frustrerend als men zo makkelijk uw argumenten weerlegt. Het klopt dat Consuwijzer hun standpunt onderschrijft, maar m.i. moeten ze dat echt aanpassen na die uitspraak. Het is immers zeer goed denkbaar dat de volgende rechter de uitspraak zal volgen.

  Storneren kan, in combinatie met een schriftelijke herhaling van uw opzegging waarin u uw standpunt nog eens samenvat. Een incassobureau kan dan nog een tijd gaan piepen, maar een incassobureau heeft geen bevoegdheden. Dat geeft dus alleen “gedoe” omdat ze gaan bellen en brieven sturen.

  En de vraag is of de sportschool gaat procederen om zijn geld te krijgen. Immers als ze de zaak verliezen dan schept dat een precedent. Maar als ze winnen dan kunt u veroordeeld worden tot de maandbedragen tot en met 1-3-12 plus enkele honderden euro’s proceskosten.

 103. Beste Arnoud,

  Ook ik heb een abonnement bij Basic fit. Deze ben ik in oktober 2010 aangegaan en deze hebben zij in october 2011 stilzwijgend verlengt. Ik wil graag van dit abonnement af.Ik heb hen al gemaild hierover, maar kreeg de verwachtte reactie terug dat ik deze een jaar uit moet zetten. Mij is na het lezen van bovenstaande verhalen nou nog steeds niet duidelijk of de Van Dam wet ook bij mij van toepassing is? Stel van niet mag de sportschool mijn abbonement dan ook weer dit jaar in october 2012 stilzwijgend verlengen?
  Alvast bedankt

  mvg Mathilda

 104. Hoi,

  Ik heb een klein vraagje: ik kreeg vandaag mail dat mijn domein en webhosting van PCextreme van 03-03-2012 tot 03-03-201 stilzwijgend verlengd zou worden (voor 3x keer). Dit mag toch niet zomaar meer sinds december? Hadden ze mij niet een maand van te voren op de hoogte moeten stellen van de verlenging en vragen of ik dit nog wou?

  Ik heb direct gemaild dat ik het contract per direct op wil zeggen en verwezen naar de wet van Dam die mij hier toe in staat stelt als concument. Daarmee zou ik nu toch nog maar een maand hun producten af moeten nemen en niet t gehele jaar?

  vriendelijke groeten

 105. Nee, dit mag nog wel. Ze mogen nog wel stilzwijgend verlengen, alleen dat geeft je dan de mogelijkheid op met inachtneming van een maand opzegtermijn de overeenkomst te beëindigen.

  Dus je conclusie klopt: nog een maand en niet nog een heel jaar.

 106. Dank Dennis!

  Als reactie op mn opzegging krijg terug dat de domeinnaam voor 12 maanden verlengt zal moeten worden aangezien dit een product op maat is… een domein is toch altijd op maat? Onzin toch wat ze beweren?

 107. Ik ben heel benieuwd waar zij in de wettekst (of bijbehorende uitleg) kunnen opmaken dat een domeinnaam een maatwerkproduct is. Ik zou ze daar om vragen.

 108. @K.bouchiba en @Ilse: ik heb navraag gedaan bij Yourhosting over die tekst.

  Vandaag kreeg ik reactie:

  Volgens ons staat het restitutieverhaal inderdaad niet letterlijk in de Wet van Dam. Iets anders is of je geïncasseerde gelden voor niet genoten dienstverlening in algemene zin moet retourneren bij automatische verlenging of verlenging zonder einddatum (in ieder geval een verlenging zonder expliciete opdracht van klantzijde). Wij denken in de kern van wel en hebben de helpdesk geïnstrueerd deze tekst niet meer zo te versturen. De tekst is immers ook niet in overeenstemming met onze algemene voorwaarden.

  Het systeem van onze algemene voorwaarden kiest namelijk voor een conversie van de jaarfactuur in een aantal maandfacturen. Dat systeem stond ook al vanaf dag 1 in onze algemene voorwaarden. Een klant ontvangt op zijn verzoek een credit voor de teveel betaalde of berekende kosten en betaalt slechts de wel genoten maanden dienstverlening, mits hij geen expliciete opdracht tot verlenging van de overeenkomst met een jaar heeft gegeven. Hierbij nemen we in acht dat we 50% van onze domeinnaamkosten (registratie-, systeem- en overheadkosten) maken bij registratie / verlenging. Deze 50% berekenen we bij vroegtijdige opzegging altijd in de eerste maand van de verlengingstermijn door aan een klant. De resterende 50% wordt evenredig verdeeld over de overige elf maanden. De kosten van hostingpakketten worden evenredig verdeeld over twaalf maanden. Een en ander wordt met elkaar verrekend.

  Kortom: we hanteren bij vroegtijdige opzegging een systeem van restitutie van hetgeen de klant teveel heeft betaald onder aftrek van onze domeinnaamkosten, in de geest van de wet dus.

 109. Ik denk dat ze in de war zijn met de Wet koop op afstand, die het retourrecht (binnen zeven werkdagen na aanschaf) uitsluit voor “producten die op specificatie van klant gemaakt zijn”. Er wordt wel geroepen dat je om deze reden een domeinnaam niet mag annuleren, jij specificeert immers de naam.

  Persoonlijk denk ik dat dat niet klopt en dat een domeinnaam een dienst is, geen product. Bij dienstverlening mag je annuleren tot zeven werkdagen óf totdat de dienstverlening met jouw toestemming wordt gestart. Als de registratie dus met jouw toestemming meteen gebeurt, is om die reden annuleren niet toegestaan.

  De wet van Dam kent géén uitzondering voor maatwerk. Als je een contract sluit voor elke week een nieuw maatwerkproduct, bv. elke week een foto van je Flickr-account op een mok geprint, en dat verlengt stilzwijgend, dan mag je dat annuleren met de Wet Van Dam.

 110. Bedankt voor het antwoord! Een hele andere vraag nu, hoe kan ik mij uitschrijven van deze site? Ik krijg nu ook namelijk de hele tijd berichtjes van andere in mijn mailbox die vragen stellen. Graag wil ik dus geen berichtjes meer willen ontvangen.

  Groeten,

  Mathilda

 111. @MissLela: Ik heb even contact gehad met PCExtreme en ze gaan er nog even naar kijken voor je!

 112. Ik heb op 1 maart zowel de rekening voor 2011, 2012 als 2013 ontvangen. Ik heb daarna er nooit meer naar omgekeken, tot ik ineens weer een pakket binnen kreeg. Toen ik belde bleek ik twee maanden voor 28 februari 2012 (28 december 2012) op had moeten zeggen. En moet dus 1700 euro betalen. Ik ben blij dat ik deze link gevonden heb. Heb wederom gebeld en ze gaan het uitzoeken. Je moest schriftelijk opzeggen (mocht volgens de telefoniste ook per mail). Per mail is ook de manier waarop ik mij aangemeld heb. Duizend maal dank voor deze info! Zat met mijn handen in het haar en wist niet hoe ik in godsnaam 1700 zou moeten betalen.

 113. Geldt de Wet van Dam ook voor het LOI? Omdat ik te laat met opzeggen ben (twee maanden voor verlengdatum) moet ik nu ruim 1700 euro voor niets betalen.

 114. Die rekening van 2012 en 2013 moesten ook pas op 28 februari dat jaar betaald worden. Dus is het alsnog een stilzwijgende verlenging.

 115. Hallo!

  Wij hebben in december 2010 een abonnement genomen bij de UPC. Daar zit een jaarabonnement aan vast. Nou hebben we in januari van dit jaar een wijziging aangebracht in het bestaande pakket. Volgens de UPC zitten we nu opnieuw aan een jaarcontract vast. Mag dat? (het staat wel in hun voorwaarden, maar ik was al klant en het 1ste jaarcontract was al voorbij) We hebben dat telefonisch gedaanen het is toen niet gemeld. Ook heeft de UPC geld afgeschreven wegens het te laat inleveren van de mediabox. We wachten al vanaf 8 febrauri op teruggave van geld. Na herhaaldelijk bellen en mailen hebben we via de mail een bevestiging dat we het geld binnen 2weken terug krijgen. Morgen (17-3) moet het op de rekening staan. Als dat niet het geval is mogen wij dan eisen dat het contract ontbonden wordt?

  Met vriendelijke groet,

  Chantal Witteveen

 116. Bij opzeggen van abonnement sportschool wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van 2 jaar geleden waar in stond dat het contract na een jaar stilzwijgend verlengd wordt met een jaar. Dit jaar zou aankomend mei afgelopen zijn en nu wordt mij verplicht tot die tijd het abonnement te betalen. Echter is het abonnement destijds per internet afgesloten en geen getekend contract voor deze voorwaarden te overleggen.( Inmiddels zijn de algemene voorwaarden gewijzigd en wordt het abonnement stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd na 1 jaar en kan ik de algemene voorwaarden van destijds niet meer vinden op internet) Kan ik nu toch per maand opzeggen?

  Dank voor de moeite.

 117. Het is niet verplicht dat een contract getekend wordt geretourneerd. Ook via internet en ook mondeling mag men een contract sluiten, alleen is dan lastiger te bepalen wat er precies is afgesproken. Maar “lastig uitzoeken” maakt een contract niet ongeldig.

  Die nieuwe voorwaarden gelden voor u alleen als u is gemeld dat de nieuwe voorwaarden zouden gaan gelden. Zo niet dan gelden voor u de oude voorwaarden. En die zijn in strijd met de Wet Van Dam omdat er per jaar wordt verlengd.

  Hierboven heb ik al verwezen naar de uitspraak van de kantonrechter dat de Wet Van Dam ook geldt voor bestaande contracten.

 118. Hallo,

  Mijn vraag betreft opzegging van mijn fitness abonnement. Stel als ik mijn abonnement opzeg ergens in de maand Maart moet ik dan ook nog voor de maand April betalen? Of ben ik op basis van de Wet Van Dam vanaf met ingang van April vrij van mijn financiële verplichtingen richting mijn sport school?

 119. De Wet Van Dam noemt een opzegtermijn van één maand, dat zijn 30 dagen vanaf de dag van opzegging. En dus niet het einde van de eerstvolgende kalendermaand. Bij opzegging op zeg 20 maart eindigt het abonnement op 20 april. U moet dus nog betalen voor 1 t/m 20 april.

 120. Goededag,

  VWB de FNV: Een vereniging die producten of diensten aan haar leden levert, is daarbij wél gebonden aan de Wet Van Dam.

  Dit geld toch voor de FNV dan?

  Gegroet,

 121. Dat was een tikkeltje te snel geformuleerd.

  Het lidmaatschap van een vereniging valt buiten de Wet Van Dam. Je kunt dus niet opzeggen bij de FNV op grond van deze wet.

  Biedt een vereniging náást het lidmaatschap nog periodieke producten of diensten, dan vallen contracten specifiek dáárvoor wel onder de wet. Een apart abonnement bij de FNV op een vaktijdschrift, of een maandelijks toegestuurd promotieartikel (petje, pen, t-shirt, etcetera) kun je na stilzwijgende verlenging stopzetten per maand.

  Het klassieke voorbeeld is de ANWB. Lid van de ANWB word je per jaar. Het contract op de Wegenwacht neem je af als lid, maar dat is een apart contract want je kunt ANWB-lid zijn zonder Wegenwacht af te nemen. Dus is de Wegenwacht per maand opzegbaar.

  De helpdesk van de ANWB doet of dit anders is, overigens.

 122. hallo,

  ik heb in 2011 een abonnement gehad van 3 maanden bij een sportschool. Ik heb het tussentijds (na 2 maanden) omgezet in een abonnement (in juni 2011) van 2 jaar. Was geen speciale aanbieding of zo. Ik zou er van af willen. Is dit nu al mogeleijk.

  met vriendelijke groet
  marnix

 123. Een contract van twee jaar is erg lang, juridisch gezien. Dat mag eigenlijk alleen als men daar een bijzonder voordeel tegenover zet. Een fors lagere prijs ten opzichte van het jaarabonnement is zo’n voordeel.

  Als er zo’n voordeel is, dan mag u het contract niet nu al opzeggen. De Wet Van Dam die we hierboven bespreken, speelt pas bij een stilzwijgende verlenging, en u heeft zelf gekozen voor een omzetting. Dat is dus niet stilzwijgend.

 124. Mijn sportschool heeft onlangs mijn abonnement stilzwijgend verlengd tot 1 april 2013. Omdat ik het hier niet mee eens was en ik mij beroepte op de wet Van Dam, heb ik gepoogd mijn abonnement (met een opzegtermijn van 1 maand) op te zeggen. Als reactie kreeg ik het volgende:
  “De Wet van Dam geldt niet voor overeenkomsten die al voor 1 december 2011 zijn gesloten.
  Op deze overeenkomsten is een overgangstermijn van 1 jaar (na 1 december 2011) van toepassing. De nieuwe voorwaarden gelden voor bestaande lidmaatschappen per 1 december 2012.

  In de Wet stilzwijgende verlenging wordt, onder andere, Afdeling 3 van titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek gewijzigd. Na aanvaarding van de Wet stilzwijgende verlenging door beide Kamers der Staten Generaal werd bekend dat waarschijnlijk artikel 191 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek van toepassing is. Dat artikel stelt dat wijzigingen in Afdeling 3 van titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek pas een jaar na het in werking treden van deze wijzigingen van toepassing zullen zijn op algemene voorwaarden die, op het tijdstip van het in werking treden van de wijziging, reeds door een partij in haar overeenkomsten worden gebruikt.”

  Kan ik toch me beroepen op de Wet Van Dam en mijn abonnement met een opzegtermijn van 1 maand in acht te houden opzeggen? Als dit niet zo is, is het dan niet zo dat na 1 december 2012 ik mijn abonnement sowieso zou kunnen beeindigen?

 125. Zoals ik hierboven schreef: de situatie is bepaald onduidelijk. Het is mogelijk dat inderdaad bestaande contracten pas eind 2012 opzegbaar worden. Goed verdedigbaar is ook dat dit nu al kan, omdat Van Dam dat met zo veel worden heeft gezegd bij invoering van zijn wet.

  Eén rechter heeft (op ietwat verrassende gronden) geoordeeld dat de wet ook voor bestaande contracten geldt.

 126. Beste Arnoud,

  Ik ben 12 oktober 2009 een contract aangegaan bij de sportschool voor 1 jaar sindsdien is het iedere keer stilzwijgend verlengt. Nu wilde ik het vorig maand opzeggen en kreeg ik als antwoord dat ik het contract moet uitzitten tot eind oktober 2012. Ik verwees hun naar de wet van dam, echter zeiden zij dat dit uitsluitend geldt voor de abonnementen die na 1 december zijn afgesloten. En omdat mijn abonnement in oktober weer is verlengt dus gewoon uitgezit moet worden. Klopt dit ?? Ik wacht uw antwoord af.

  Met vriendelijke groet,

  Mark Neerings

 127. Beste Arnoud,

  Ik heb precies hetzelfde meegemaakt, mijn abonnement is ingegaan op 1 december 2009. En hun zeggen precies hetzelfde.

  Ik heb op 14 januari het contract opgezegt waar hun het niet een mee waren, en heb daarna mijn automatisch incasso ingetrokken en die keer dat het ernog werdt afgehaald laten storneren. Alleen nu hebben ze een incasso bureau op me afgestuurd, heb nu aan hun uitgelegd waarom ik het niet betaal.

  Zal dus voor de kantonrechter komen.

  Ik heb ze op de uitspraak van de rechter uit den haag gewezen in een brief. Waren hun het niet mee eens.

  Toen heb ik een brief gemaakt waar ik mijn contract per direct opzeg want ik verklaard hun algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend en dus nietig. Ze hadden namelijk hun algemene voorwaarden niet aangepast na 1 december 2011. Als het discussie punt dus is of de wet van dam wel of niet geld op mijn contract maakt dus niet uit, want hun algemene voorwaarden deden op 14 januari mijn opzeg datum gewoon niet aan de wet en zijn dan dus nietig. En hoef me dus niet aan hun algemene voorwaarden te houden en mag dan per direct opzeggen.

  Ben ermee naar adviesbureau geweest, en die vertellen me als het straks voor de kantonrechter komt ik een sterke zaak heb. Ik hoop dat de uitslag ook andere dan kan helpen.

  Groetjes,

  Danny

 128. Beste Arnoud,

  Ik kreeg van het LOI het volgende mailtje:


  Geachte heer Zuidhoek,
   
  Naar aanleiding van het telefonisch onderhoud eerder vandaag ontvangt u dit bericht betreft de opzegging van uw opleiding HBO Small Business & Retail Management.
   
  Wij hebben uw situatie voorgelegd aan een jurist. Uw situatie beschrijft de stopzetting van uw opleiding en de Wet van Dam. Zoals in onze vaarwaarden staat beschreven, waarmee u bij inschrijving akkoord bent gegaan, gaat u met de LOI het contract aan voor de duur van de opleiding, in dit geval 3 jaar. De Wet van Dam gaat tegen het stilzwijgend verlengen van contracten in. In dit geval is er geen sprake van verlenging, zo ook niet van stilzwijgende verlenging.
   
  Ongeacht dat u met de LOI een contract aangaat voor de duur van uw opleiding, bieden wij u wel de mogelijkheid om vroegtijdig te stoppen. U dient dit schriftelijk of via e-mail aan ons aan te geven.
   
  U bent uw opleiding begonnen op 28 februari 2011, wat betekend dat uw contract loopt tot 28 februari 2014. Het zou mogelijk zijn geweest om de opleiding te beëindigen per 28 februari 2012, mits u dit voor 28 december 2011 schriftelijk aan ons te kennen had gegeven.  Uw eerste e-mail waarin u te kennen geeft te willen stoppen met uw opleiding dateert van 3 maart 2012. Het tweede jaar van uw opleiding was op deze datum reeds lopende. Zoals wij u destijds in een reactie op uw mail hebben aangegeven is het conform onze voorwaarden niet mogelijk om de opleiding direct na het eerste jaar te beëindigen.
  Wij zullen ons aan de voorwaarden houden waar u mee akkoord bent gegaan. De eerst mogelijke stopdatum is dientengevolge 28 februari 2013, mits u dit voor 28 december 2012 schriftelijk of via e-mail aan ons bevestigd.
   
  Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
   
  Met vriendelijke groet,
   
  namens LOI Hogeschool,
   
  A. de Jager
  medewerker afdeling Service

  —-

  Als er niet wordt gevraagd of ik door wil gaan, is er toch gewoon sprake van stilzwijgende verlenging? De wet van dam is hier toch weldegelijk van toepassing?

  M.v.g.

  Fred

 129. De LOI zegt in haar brief dat je niet drie keer een jaarcontract krijgt, maar één contract voor drie jaar. Dan is er dus geen verlenging geweest, en de Wet Van Dam is niet te gebruiken als er niet verlengd wordt.

  Het is wel apart geregeld dat een contract met een consument eigenlijk niet langer mag zijn dan één jaar. Daarna moet er een opzegmogelijkheid zijn. Alleen, in de wet staat dat dit soms wel mag. (Voor de juristen: zo’n lange duur is “vermoedelijk onredelijk bezwarend”, dus er zijn situaties te verzinnen waarin het wél mag.)

  Bij mobiele telefonie is het bijvoorbeeld toegestaan om mensen een tweejarig contract te geven, als de consument daarvoor een bijzondere beloning krijgt zoals een gratis telefoon. In dat geval mogen ze dus NIET na een jaar opzeggen!

  De LOI zegt dus eigenlijk dat hun driejarige HBO net zo’n soort bijzondere beloning heeft, waardoor het dus toegestaan is jou in één keer te binden voor drie jaar. Uit de mail kan ik niet halen wat dit zou kunnen zijn, maar wellicht zou een stevige korting op het collegegeld als beloning te zien zijn.

 130. Geen stevige korting. Een kleine korting als je per jaar betaald. Daarnaast heb ik toevallig een I-pod erbij gekregen twv 180 euro. Maar die actie geld niet altijd. Dus dan zou iemand buiten die actie wel recht om op te zeggen hebben? Ook heb ik drie rekeningen gekregen. 1 – betalen op 7 maart 11. 1 – betalen op 28 feb 12 ( nog niet gedaan) 1 – betalen op 28 feb 13 (nog niet gedaan)

  Mvg Fred

 131. Hallo allemaal,

  Ik heb een jaarlijks lidmaatschap bij een honden-stamboom registratie.
  Geld daar ook de Wet van Dam?

  Mvg. Jacky

 132. L.S.
  Ik ben al circa 7 jaar klant bij Oxxio. De tarieven van het laatste contract bleken véél hoger dan die bij andere aanbieders.
  Nu ga ik verhuizen/samenwonen en wil mijn contract niet meeverhuizen.
  Ik sprak een medewerker van Oxxio. Volgens hem loopt mijn huidige – 3-jarige – contract minder dan 3 maanden later af, dan dat ik wil opzeggen. Daarom krijg ik een BOETE van € 50.
  Dit lijkt mij niet conform de bedoelingen van “De wet Van Dam”. Moet ik deze boete nu aanvechten? En zo ja, hoe?
  Groet, Jan Willem Nienhuys

  1. @Jacky: Als dat een vereniging is waar u lid van bent, dan geldt de Wet Van Dam niet. Als de registratie een meer commerciële dienst is (net zoals je “lid” bent van de sportschool, gewoon een bedrijf), dan kunt u na de eerste stilzwijgende verlenging per maand opzeggen.

   @Jan Willem: De Wet Van Dam geldt alleen bij stilzwijgend verlengde contracten. De eerste vraag is dus of dat driejarige contract van nu stilzwijgend is aangegaan, of dat u destijds (bv. vanwege een actie of korting) expliciet “ja” hebt gezegd. In dat laatste geval kunt u zich níet op de Wet Van Dam beroepen.

   Bij energiecontracten is er een wettelijke regel dat als je tussentijds opzegt, men een boete mag opleggen. Maar dat speelt pas als de Wet Van Dam niet geldt.

 133. Hallo,

  Ik heb een nieuw 2 jarig tel contract afgesloten,(juli2010)nadat mijn tel gestolen was.(bij dezelfde provider) het eerste contract was ook 2 jaar, maar heb deze maar 1 jaar benut. nu zit ik dus eigenlijk voor 3 jaar vast aan dit contract. Mag dit?

  groet, Carina

  1. Heeft u zelf getekend voor dat nieuwe contract? Of heeft uw provider u verteld dát u ineens opnieuw begon met de twee jaar?

   Een nieuw contract mag twee jaar zijn maar alleen als u daar expliciet mee instemde (en er iets voor kreeg, een nieuwe telefoon bijvoorbeeld, of een flinke korting ten opzichte van het jaarcontract).

 134. Heb idd getekend in juli 2010 dat mijn 2 jarig contract in jan 2012 in zou gaan.. Dus heb eigenlijk een 3, 5 jarig contract. Mag dit , wettelijk gezien ?
  Groet, Carina

 135. ik heb een vraag wij zijn lid van de pesoneelsvereniging die levert ons een sportschool maar kan pas opzeggen per 31 december om dat hun zeggen dat Uw contract bij FFF wordt niet stilzwijgend verlengd. U stemt ieder jaar in met een nieuw contract, conform mijn brief.maar heb niet hier voor getekent dus de wet van dam geld niet zeggen ze mag dit

 136. Ik heb een jaar abbonoment op een fitness centrum , maar ik wil graag tussentijds het abbonoment stoppen omdat ik er nooit tijd voor heb & mn moeder wil er niet meer voor betalen omdat ik er toch nooit heen ga. Geld de Wet van Dam dan nogsteeds?

 137. Ik heb mijn contract bij een sportschool opgezegd. Het was eigenlijk een contract van 2 jaar, maar na een jaar heb ik het daar al gezien.
  In hun algemene voorwaarden hebben ze gezet dat het verschil in prijs van een jaar abonnement i.p.v een 2 jarig abonnement erug betaald moet worden. op zich vind ik dat nog redelijk.
  Maar nu gisteren verteld de eigenaar mij dat ik ook het inschrijfgeld terug moet betalen. Dat hoefde ik niet te betalen omdat ik destijds 4 namen van vrienden door mocht geven.
  Nu vraag ik mij toch af of hij dat wel mag vragen?

 138. ik heb een jarige contract met een een bedrijf voor contact lenzen vanaf maart 2012 in heb meerdere keren een een mail naar hun verstuurd om het contract te beeindigen maar willen ze niet ,zij zei dat ik tot april 2013 eindig de contract het triest is ik kan de lenzen niet gebruiken in betaal voor iets dat ik moet weg gooien
  wat moet ik doen ?
  graag uw reactie

 139. Ik heb vorig jaar een overeenkomst getekend voor een glasvezel aansluiting bij Lijbrandt.
  Nu ben ik bijna een jaar verder en ik heb nog steeds geen aansluiting, terwijl al wel de aansluiting er ligt en er diverse mensen onder kpn wel aan een aansluiting in huis hebben, die kunnen er al van profiteren.Die aansluiting van kpn is al 2 maanden in gebruik en er is mij verteld door Lijbrandt dat de aansluiting in huis komt tussen april en juli 2012, maar die maanden zijn we al gepasseerd.
  Kan ik terugvallen op de wet van Dam als het jaar voorbij is en ik nog steeds niets heb? Dus met andere woorden: Kan ik er dan vanuit gaan dat mijn overeenkomst is afgelopen en dat ik dan op de wet van Dam kan terugvallen. Want bij Lijbrandt zeggen ze dat ik een overeenkomst ben aangegaan en dat het abonnement pas ingaat als ik de aansluiting in huis heb. Maar zo kunnen ze me jaren aan het lijntje houden en daar trap ik niet in natuurlijk.
  Ik hoop dat jullie mij hier een mooie n duidelijk antwoord op kunnen geven.
  Alvast bedankt

 140. Goedemorgen, ik heb een vraag. Ik ben bezig om mijn sportabonnement op te zeggen. Bij deze sportschool ben ik al 7jaar lid. Wat mij tegen staat is dat ze ieder jaar de prijs omhoog gooien,zonder je hierover te informeren. Doordat ik het teveel vond ben ik een succesprogramma aangegaan vorig jaar. Dit is een abonnement voor 3 jaar, en 10 euro goedkoper per maand. Omdat ik er al zo lang sport,heb ik daarvoor gekozen.Later in het jaar was ik zwanger en heb ik door klachten mijn abonnement bevroren. De betaling gaat echter wel door en wordt dan aan het einde van mijn abonnement (juni 2014) er achteraan geplakt. Dus dat wil zeggen dat ik na afloop nog aantal mnd “gratis” kan sporten. Nu is het voor mij echter niet mogelijk om daar nog te gaan sporten. (krijg het thuis niet goed geregeld en daarnaast is mijn man personal trainer) nu hebben zij gezegd dat ik het dus wel op mag zeggen, met die 1maand in achtneming. maar daarnaast mort ik 120 euro nog betalen, omdat ik v die 10 euro korting prr maand heb genoten (10x 12maanden) en naar mijn bevriezingsperiode kan ik fluiten, omdat ik die 3jaat niet heb afgemaakt. Terwijl ik wel al die maanden heb door moeten.betalen. Anders had ik het toen wel opgezegd. Mijn vraag is staan zjj in hun recht over die 120 euro en de bevriezingsperiode? Graag hoop ik op een antwoord van u.

 141. Ik ben reeds per 1 september 2006 lid van een sportschool (locale ondernemer; aangesloten bij branchevereniging FitVak). Ik ben lid geworden voor opening destijds en kon na één jaar lid te zijn geweest al reeds per maand opzeggen (privilege). Tarief was vanwege voorinschrijving laag en voor het leven! Jaarlijks werd mijn abonnement stilzwijgend verlengd. Nu moet ik per 1 september 2012 ineens (voor het eerst) een nieuwe overeenkomst tekenen vanwege de Wet van Dam, ter bescherming van de belangen van de consument, zo schrijft de sportschool mij. Wat een onzin! Er dient vanaf nu jaarlijks steeds een nieuw contract getekend te worden (heb ik zwart op wit). Wel gek dat ik dit wel bij de sportschool moet doen en niet bij o.a. mijn tijdschriftabonnement (loopt ook al jaren). Dat weiger ik dus te doen. Ik wens mijn bestaande overeenkomst te behouden. Bij niet ondertekenen van het nieuwe contract word je automatisch overgezet naar een duur maandabonnement (per maand opzegbaar), waarvoor ongeveer het dubbele tarief geldt. Beroep op de Wet van Dam heeft nog niets opgeleverd (uitspraak van de rechtbank Haarlem overlegd). Sportschool reageert inhoudelijk niet op mijn bezwaren. Indien de hoge bedragen voor een (ongevraagd) maandlidmaatschap van mijn rekening worden afgeschreven, zal ik deze door de bank laten terugboeken (automatische incasso). Ik wens gewoon verlenging voor onbepaalde tijd en de mogelijkheid om per maand te kunnen opzeggen te behouden (op grond van de Wet van Dam / opgebouwde rechten (privileges)). Sportschool denkt dus de Wet van Dam te kunnen omzeilen door alle bestaande overeenkomsten te beëindigen aan het einde van het lidmaatschapsjaar (ongeacht hoe lang iemand al lid is) en leden ieder jaar voor de duur van één jaar een nieuwe overeenkomst te laten tekenen. Schande!!!

 142. Goedendag,

  Ik heb sinds enkele jaren een abonnement bij een vakblad (het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde). Nu wil ik dit abonnement graag opzeggen. Heb dit aangegeven bij Springer op 10-10-2012. Ik kreeg als reactie terug dat de opzegtermijn reeds was verstreken en daarom vastzit aan het abonnement tot september 2013 aangezien het een zakelijk abonnement betreft. Maar ik ben toch gewoon een consument, abonnement op mijn eigen naam afgesloten. Dan valt het toch onder de wet van Dam? Kunt u mij helpen?

  1. Een consumentenabonnement op een tijdschrift mag alleen per kwartaal worden verlengd. Een zakelijk abonnement inderdaad per jaar.

   De vraag is wel gezien het soort tijdschrift of u dit werkelijk als consument hebt afgesloten. Het onderwerp suggereert dat u professioneel actief bent in de geneeskunde, en dan is het vermoeden gerechtvaardigd dat u een zakelijk abonnement afsloot. Als er dan ook nog aanwijzingen zijn zoals het gebruik van een zakelijk ontvangstadres of een factuur met een bedrijfsnaam, dan is er geen sprake meer van een consumentenabonnement.

 143. Bedankt voor uw reactie. Ik ben inderdaad werkzaam binnen de geneeskunde. Er is echter geen sprake van een zakelijk ontvangstadres of een factuur met een bedrijfsnaam. Het tijdschrift wordt gewoon bij mij thuis afgeleverd onder mijn eigen naam. Kan ik mezelf dan alsnog beroepen op de wet van Dam? Er zijn naar mijn mening behoudens het feit dat het een vakblad is geen andere aanwijzingen die dit abonnement zakelijk maken. Klopt dit?

  Met vriendelijke groet,

  S. Reuvers

 144. Het feit dat het een vakblad is, lijkt mij ook het enige. Ik denk dat de uitgever redeneert, niemand leest dit voor z’n plezier dús zijn al onze abonnees zakelijk bezig. En dat vooroordeel lijkt me toch lastig te weerleggen.

  De definitie van consument is “natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die niet gelegen zijn in de uitoefening van een beroep of bedrijf.” Als de doeleinden zowel privé als zakelijk kunnen zijn (een tijdschrift als het uwe, of zelfs een pak koffie kopen) dan is de vraag of “het zakelijke karakter, op het geheel van de overeenkomst bezien, van onbetekenende aard is.” (Gruber-arrest HvJ).

  In het Gruber-arrest had een boer zijn dak én dat van de stal laten herstellen, in verhouding 60/40 privé/stal. Die verhouding maakte het zakelijke karakter niet “onbetekenend” dus dat dakdekken was een zakelijke transactie. Die verhouding lijkt me bij een tijdschrift moeilijk te definiëren.

  Ook bepaalde men dat “indien de wederpartij te goeder trouw ervan uit heeft mogen gaan dat de consument voor zakelijke doeleinden contracteerde”, er geen consumentenbescherming geldt. Zaken die duidelijk voor bedrijfsmatige doelen bedoeld zijn, een zakelijk bezorgadres opgeven of een BTW-factuur vragen zijn hiertoe alledrie voldoende bewijs. De uitgever zal het eerste criterium hanteren, en zoals gezegd vermoed ik dat de rechter dat wel terecht zal vinden.

  De enige manier is dus een goed verhaal waarom u privé een abonnement neemt op iets dat toch zo evident een zakelijk tijdschrift is met informatie die u beroepsmatig nodig heeft.

 145. Goedemiddag,

  Sinds 14 maanden ben ik in het bezit van een museumjaarkaart. Nu wil ik deze opzeggen. Dat is geen probleem, maar ik krijg volgens hen geen restitutie van de andere maanden. Mag dat?

  MvG Mariska

 146. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap bij ClubGolf als u lid wordt of indien u een examen wil afleggen bij ClubGolf.

  Artikel 1: Duur en beëindiging lidmaatschap

  1. Het eerste lidmaatschap heeft een looptijd gelijk tot aan het einde van het volgende kalenderjaar en wordt zonder tijdige opzegging stilzwijgend verlengd*.
  * De Wet van Dam is niet van toepassing daar deze bedoeld is voor abonnementen tussen bedrijven en consumenten.

  IS HET BOVENSTAANDE CORRECT?? Ik heb in mei 2011 examen gedaan en nu ik wil opzeggen per heden stellen dat ik nog moet betalen voor 2013. Klopt dit?

  1. Het lidmaatschap van een vereniging valt inderdaad buiten de Wet Van Dam. Als het gaat om commerciële dienstverlening door een vereniging of stichting aan een consument, dan valt dat er wél binnen.

 147. Hallo,

  op 04-05-2000 heb ik een abonnement op een leesmap genomen,deze ging dat jaar in week 40 in.Het abonnement werd aangegaan voor een periode van tenminste 52 betaalde weken. Op 19 okt j.l. heb ik het abonnement opgezegd.Nu krijg ik een brief dat mijn abonnement pas in week 51 van 2013 stopt.
  Geldt hier dan ook de wet van Dam? Ik heb ze verschillende keren telefonisch benaderd,maar er wordt gezegd dat ik te laat ben met opzeggen.

  Met vriendelijke groet,Henriette Hooijer

 148. Ik heb begin maart 2012 een contract afgesloten voor een jaar bij een sportschool. Na één jaar mag ik per maand opzeggen. Het eerste jaar dus niet. Moet het jaar dus volgens hen volmaken. Daar heb ik niet zoveel zin in omdat het mij daar niet bevalt en ik een andere vorm van beweging heb gekozen. Kan ik onder dit contract vandaan? Dank u meneer Engelfriet voor uw hulp! Mvg, Sandra

 149. ik ben al jaren bij UPC tv en internet nu wil ik naar een goedkopere provider echter in juni 2012 is na een vraag van mij waarom ik zoveel moet betalen terwijl de reklame op tv een veel lager bedrag angeeft
  het contact persoon van upc geeft aan dat het ook goedkoper kan n bied mij aan dit aan e passen nu blijkt dat ik van af dat moment vast zit voor een jaar terwijl ik niets heb tegezegt getekend of wat dan ook ze vertellen dat ze dit gemailt hebben wat ik niet ontvangn heb en bevestigt nu willen ze vor 6 maanden € 75,00 per maand dat ik te vroeg op zeg in rekening brengen, kan dit
  zomaar

 150. Beste heer Engelfriet,
  Fijn dat dit artikel bestaat. Wat ik echter graag zou willen weten is of na de stilzwijgende verlenging per maand de abonnementsvorm door de aanbieder gewijzigd mag worden?

  Ik ben lid van een sportschool. Had een jaarabonnement. Betaalde iedere maand € 42,-. Nu is het jaar afgelopen en zie ik dat ik naar ene maandabonnement ben overgegaan. En dat kost € 54,- per maand. Voor mijn gevoel klopt dit niet. In theorie zouden ze je dan een abonnement per maand kunnen laten nemen met de prijs van een jaarabonnement. Of zie ik dat verkeerd?

  Alvast bedankt,
  Bas

  1. Dit mag, omdat u stilzwijgend verlengt móet dat van de wet met een maand dus krijgt u de kosten van een maandabonnement. U kunt vragne om omzetting naar een jaarabonnement maar dan is dat niet meer tussentijds op te zeggen.

 151. Hoe zit het eigenlijk met een abonnement dat je hebt afgesloten en vervolgens heb je niet je maandlijkse bedrag betaald. De partij waar je het abonnement hebt afgesloten biedt de service (->service voor het abonnement, in dit geval een parkeerplek) niet maar laat de betalingen vervolgens wel doorlopen. Dus eigenlijk geen toegang tot de dienst maar wel betalen. Is er niet een wettelijke stop op dit soort zaken?

  1. Zolang het contract nog rechtsgeldig van kracht is, mag hij de maandelijkse kosten bij je vorderen. Als jij niet betaalt, mag hij levering uitstellen (je niet laten parkeren). Maar hij hoeft je niet te laten gaan; afspraak is afspraak en jij moet dus voor het hele jaar betalen. Anders zou het wel érg makkelijk zijn om onder een contract uit te komen, gewoon niet betalen.

 152. Wanneer je als Vereniging van Eigenaren van garageboxen, vooral particulieren, kleiner deel is ondernemer, een kontrakt van 1 jaar hebt doorlopen en vervolgens deze automatisch is verlengd, kan je dan als Vve ook een kontrakt per direkt laten beeindigen? Opzegtermijn van 1 maand.

  1. Nee, een Vereniging van Eigenaren is geen consument. Deze wet geldt alleen voor consumenten. En specifiek voor huur geldt de wet sowieso niet, omdat huurrecht apart geregeld is in de wet. Dus ook consumenten kunnen de huur van bv. een garagebox niet opzeggen anders dan conform huurcontract of de huurwetgeving.

 153. De vraag van Max ging over een ADSL abonnement, wat na een jaarcontract per 21-9-2012 stilzwijgend is verlengd met nog een jaar. We willen dit per omgaande opzeggen. De VvE is toch een vereniging van particulieren, consumenten dus, die gezamenlijk als consument dit abonnement zijn aangegaan? Kunnen ze dan niet gezamenlijk aanspraak maken op de Wet van Dam?

 154. De VVE is inderdaad een vereniging van consumenten, maar de VVE is ook een zelfstandige rechtspersoon. Als een vereniging iets afsluit dan moet je niet kijken naar de status van de leden. Pas als de contracten op naam staan van de individuele leden (bv. met korting dankzij de VVE afgesloten) kun je je op de consumentenwet beroepen.

  Ik heb nog even gezocht maar ik kan nergens voorbeelden vinden van reflexwerking voor verenigingen. Wel zijn er diverse uitspraken dat een rechtspersoon geen reflexwerking kan claimen, reflewerking is bedoeld voor kleine zelfstandigen (eenmanszaken e.d.).

 155. Hallo,

  Ik heb jaren een abonnement gehad op HCC, dat ik heb genomen zodat ik korting kreeg op mijn ziektenkostenverzekering. HCC interesseert me niet en ik heb er ook nooit wat aan gehad.

  Mijn abonnement bij HCC wilde ik kortgeleden, in november 2012, opzeggen vanwege verhuizing naar het buitenland.

  Eerst kreeg ik een bericht terug dat de “wijziging” was verwerkt. Daarop heb ik om verhuidelijking en een bevestiging van opzegging gevraagd.

  Daarop kreeg ik een bericht dat de opzegging wordt verwerkt… per december 2013.

  Ik heb hen gewezen op de wet van Dam, daarop heb ik een reactie gehad dat HCC een vereniging is en zich als vereniging niet hoeft te houden aan 1 maand opzegtermijn, maar minimaal 2 maanden voor het nieuwe lidmaatschapsjaar.

  Mij lijkt het stopzetten van dit lidmaatschap echter zeer redelijk, vanwege onvoorziene verhuizing naar het buitenland, en een nette, dat wil zeggen ruim een maand vooraf, opzegging hiervan.

  Wat vind U, wat adviseert U?

  Mvg,

  S

 156. Goedemiddag, ik ben op 5-5-2011 een FFF bedrijfsfitnesscontract aangegaan via mijn werkgever, in de veronderstelling dat mijn lopende FFF contract omgezet zou worden naar het bedrijfsfitnesscontract. Want waarom zou ik 2 contracten aangaan? Op 11-10-2010 had ik mijn individuele contract reeds opgezegd en daar netjes een bevestiging van ontvangen, mijn contract zou per 20-8-2011 worden beëindigd. Uit recente controle bij FFF blijkt dat ook het geval en staat mijn individuele contract op 0. Echter, van mijn werkgever heb ik nooit een bevestiging en een pasje mogen ontvangen v.w.b. bedrijfsfitness. IIn mijn onwetendheid ben ik er dus vanuit gegaan dat het FFF bedrijfsfitnesscontract daarmee ook beëindigd zou worden. Dit bleek dus niet zo te zijn, m.a.g. dat het op 5-5-2012 stilzwijgend is verlengd en er tot op heden een maandelijks vast bedrag van mijn salaris wordt ingehouden. Mijn werkgever zegt dat de Wet van Dam niet van toepassing is op bedrijfsfitnesscontracten, mij werd verteld dat ‘daar andere regels voor gelden’. Heeft mijn werkgever gelijk en moet ik mijn contract uitzitten tot 5-5-2013? Of heb ik met terugwerkende kracht vanaf 5-5-2012 recht op terugbetaling? Alvast bedankt voor uw reactie en advies. Vriendelijke groet, Rosana Smith

 157. “Het klassieke voorbeeld is de ANWB. Lid van de ANWB word je per jaar. Het contract op de Wegenwacht neem je af als lid, maar dat is een apart contract want je kunt ANWB-lid zijn zonder Wegenwacht af te nemen. Dus is de Wegenwacht per maand opzegbaar.”

  Maar hoe krijg ik ze zover dat ze dit respecteren?
  Via de helpdesk, of mail is het jammer maar helaas..

  groeten,
  Martin

 158. De Wegenwacht is een losse dienst, die u als lid van de ANWB al of niet kunt afnemen. Bij losse diensten van verenigingen geldt wél de Wet Van Dam. Echter, de ANWB neemt sinds kort het standpunt in dat zij een verzekering biedt met haar Wegenwacht-dienst. De Wet Van Dam over opzeggen van stilzwijgende verlengingen geldt niet voor verzekeringen, zo werd bepaald bij invoering daarvan. Daar maakt de ANWB zo dus handig gebruik van.

  Het is heel frustrerend maar tenzij u bereid bent een proefproces te beginnen, zult u het lidmaatschap en de Wegenwacht moeten uitzitten.

 159. Op de website heeft de ANWB nog steeds aparte kopjes ‘Verzekeringen’ en ‘Wegenwacht’. Als je de wet Van Dam goed naleest zie je dat er gesproken wordt over “het geregeld doen van verrichtingen”. De wegenwacht valt daar inderdaad niet onder. Je hebt de wegenwacht immers niet geregeld nodig, maar alleen als je pech hebt.

  Interessant is hoe het dan zit met servicecontracten voor bijv. CV-ketels. Deze bestaan voor een deel uit een verrichting die geregeld verricht wordt (de jaarlijkse schoonmaakbeurt) en een deel voor verrichtingen die niet geregeld verricht worden (reparaties waarbij je alleen voor de vervangen onderdelen betaalt).

  M.i. zou het duidelijker geweest zijn als alle transacties waarbij een consument geregeld betalingen verricht onder de wet Van Dam zouden vallen. Eventuele uitzonderingen zouden dan expliciet genoemd moeten worden. Als je verzekeringen zou willen uitsluiten, zou je dat alleen moeten doen voor verzekeringen waarvoor de AFM een vergunning verleend heeft. Dat zijn ook verzekeringen die de consument als zodanig herkent.

 160. Mijn sportschool zet mij nu voor het blok:
  of – per jaar betalen (van feb-tot feb.) Eigenlijk zoals het was. Maar indien ik opzeg voor het einde van dat jaar ben ik zowiezo het totale jaarbedrag kwijt….. (kan dat zomaar?)
  of – per maand betalen (bij navraag pas, kreeg ik te horen dat de incassokosten 1,50 per maand gaan worden, dat is 18 euro en bijna 10% verhoging van het jaarbedrag)
  Kan ik eisen 1. of een maandbetaling van het bedrag exc. de door hun verzonnnen incassokosten van 1,50 euro (19,95 euro) 2. een jaarbetaling per incasso (19,95x12mnd)
  3. een (maandelijkse of jaarlijkse) contantbetaling?

  vr. gr. Daphne

 161. Goedeanavond,

  Zie mijn vraag van 27 okt jl. In de algemene voorwaarden staat dat er minimaal 3 maand voor de lopende periode opgezegd dient te worden,zo niet dan wordt het met 52 weken verlengd. In de wet van Dam staat nu toch dat je ten alle tijde op kunt zeggen? Ik heb inmiddels 2 dezelfde brieven ontvangen.in de 1e brief staat dat het abonnement in week 51 2013 stopt en in de andere brief in week 39 2013.Staan zij zo in hun recht? Of kan ik nu toch per maand,of per 3 maanden opzeggen?

  Met vriendelijke groet, Henriette Hooijer.

 162. Na een stilzwijgende verlenging mag een abonnement als hoofdregel elke maand worden opgezegd. Echter, specifiek voor kranten en tijdschriften is er een ‘lichtere’ regel: die mogen per kwartaal opgezegd worden.

  Een verlenging met 52 weken is alleen mogelijk als u daar expliciet ‘ja’ op gezegd heeft (bv. als men u belt en een aanbieding doet voor verlenging).

  Wat u kunt doen, is de incasso stopzetten en uitrekenen wat u maximaal nog zou moeten betalen (3 maanden). Dat bedrag maakt u over als laatste termijn, daarna stuurt u ze een aangetekende brief waarin u toelicht wat u heeft gedaan en waarom. Dat zou het moeten doen.

  Mogelijk dat men een incassobureau langs stuurt maar of ze bij de rechter gelijk krijgen waag ik te betwijfelen.

 163. Goedenavond,

  Vorige week heb ik (voor mijn moeder) een opzegging gedaan bij de glazenwasser, per mail. Het abonnement is toen mondeling vastgelegd, er is geen contract ondertekend.
  Reactie van het bedrijf is als volgt:
  ——-
  Uw abonnement loopt nog tot 13-12-2012. In dat geval komen we 6-12-2012 voor de laatste keer. Wanneer u het abonnement per direct zou willen beeindigen, moet ik u volgens de voorwaarden € 26,65 administratiekosten in rekening brengen. Dit bedrag kunt u dan overmaken op rekening xx.xx.xxx.xxx ovv uw postcode en huisnummer.

  Uit uw bericht maak ik op dat het abonnement per direct beeindigd moet worden, en de laatste afspraak wordt geannuleerd. Zodra uw betaling van de administratiekosten door ons is ontvangen, is uw abonnement definitief beeindigd.
  —–

  Als er geen contract is ondertekend kunnen zij dan de administratiekosten doorbereken?

  Mvg., PVK

 164. Is het contract al stilzwijgend verlengd? Hoe lang geleden is dat abonnement gesloten?

  Als er stilzwijgend is verlengd, dan mag u elke maand opzeggen en daar mogen dan géén administratiekosten voor worden gerekend.

  Als er nog niet verlengd is (nog in eerste jaar) dan mag u niet opzeggen! Uit coulance kan men dit toestaan maar dan mag men wél kosten rekenen.

 165. Ik heb een webshop met een jaar contract, en een opzeg termijn van 3 maanden voor het contract eind.

  De leverancier van mijn webshop zegt dat ik mijn domeinnaam op ieder moment weg verhuizen.

  In hun AV staat “vanaf het moment dat het domeinnaam laat weg verhuizen is iedere koppeling met de webwinkel verbroken.

  Wat blijft er dan van het jaarcontract nog over als ze mij geen dienst meer kunnen leveren?

 166. Ik heb een abonnement bij een sportschool (basic fit).
  Afgesloten op 25/07/2011 voor de duur van 1 jaar.
  Ik heb getracht dit abonnement op te zeggen
  Zij geven aan het abonnement op 25/07/2012 stil zwijgend met 1 jaar is verlengd en dat de WvD niet van toepassing is omdat ik het abonnement voor dec 2011 af heb gesloten.
  Volgens mij klopt dit niet aangezien de stil zwijgende verlenging in 2012 was…