Locatie Amsterdam
Jollemanshof 12
1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
BTW
NL8223.30.040.B01
Locatie Groningen
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen
Telefoon
050 209 34 99
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
68038712
BTW
NL857275835.B01
Locatie Brussel
Avenue Louise 65
1000 Brussel
Telefoon
+32 (0)2 535 77 55.
E-mail
info@legalict.com
Ondernemingsnummer
0696.909.465
BTW
BE 0696.909.465
Terug naar overzicht

Hoe lang bewaart u de gegevens van uw patiënt?

10 maart 2011 Door

Wordt er in uw zorginstelling gebruik gemaakt van een digitaal systeem voor het opslaan van de medische gegevens van uw patiënten of cliënten? Dan is het van belang dat u bekend bent met het verplichte bewaartermijn van deze gegevens want vaak worden oude gegevens na verloop van tijd automatisch vernietigd.
De verschillende wetten zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, kennen verschillende bewaartermijnen voor patiënt- dan wel cliëntgegevens. Er bestaat echter overlap wat betreft de toepasselijkheid van de wetten. Dit maakt het een en ander minder inzichtelijk. Daarom geef ik u een praktisch overzicht van de geldende termijnen.

Een huisartsenpraktijk moet de patiëntgegevens tenminste 15 jaar bewaren. Het termijn gaat lopen nadat de behandelingsovereenkomst is beëindigd. De gegevens moeten langer bewaart worden indien dit “uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit”. Indien de patiënt een erfelijke ziekte heeft kan het voor zijn nabestaanden van zeer groot belang zijn om kennis te kunnen nemen van de gegevens. Dan kan het zo zijn dat de gegevens langer bewaard moeten worden. De medische gegevens van kinderen moeten ook om die reden langer bewaard worden, gangbaar is de informatie nog 15 jaar te bewaren nadat hij of zij de leeftijd van 19 jaar bereikt heeft.

Voor langdurige zorginstellingen zoals verpleegtehuizen is uit de verschillende regelingen af te leiden dat zij de cliëntgegevens 7 jaar moeten bewaren. Let op! Mocht er ook een verpleegtehuisarts zijn, dan geldt voor de door hem opgeslagen patiëntgegevens weer het in de vorige alinea genoemde termijn van 15 jaar.

In de Jeugdzorg wordt het termijn van 15 jaar gehanteerd, in zoverre dat de gegevens in ieder geval bewaard worden tot het jongste kind van het gezin ook meerderjarig is.

Het dossier van een patiënt die verplicht is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis wordt (maximaal) 5 jaar bewaard na vertrek uit het ziekenhuis. Over het algemeen moet het dossier na verloop van het termijn worden vernietigd.

Voor de uitslag van een medische keuring geldt dat de bevindingen bewaard mogen worden zolang noodzakelijk voor het doel van de keuring. De bij een aanstellingskeuring vergaarde gegevens moeten nadat er een positief óf negatief besluit over de aanstelling is genomen, worden vernietigd. In andere gevallen is er een langer bewaartermijn te verdedigen. Doch zal het noodzakelijke bewaartermijn meestal minder dan 15 jaar zijn.

Ziekenhuizen moeten over het algemeen, net als de huisartspraktijken, de patiëntendossiers 15 jaar bewaren na afloop van de geneeskundige behandelingsovereenkomst tenzij uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit dat de informatie langer bewaard moet worden. In de archiefwet is echter een uitzondering te vinden voor academische ziekenhuizen. Zij moeten (delen uit) de patiëntendossiers 115 jaar bewaren. De 115 jaren dienen geteld te worden vanaf de geboortedatum van de patiënt. Dit geldt voor de ontslagbrief, het operatieverslag, het anesthesieverslag, het PA-verslag, het verslag van spoedeisende hulp en bescheiden die gegevens over calamiteiten bevatten.

In veel gevallen zal er sprake zijn van een geneeskundige behandelingsovereenkomst zoals besproken in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. De tenzij die in het dan geldende termijn is opgenomen, geeft dat automatisch vernietigen van gegevens een probleem vormt. Ook als dat pas na 15 jaar gebeurt. Het beheer van de gegevens moet daarom bij de zorgverlener liggen. Alleen de zorgverlener kan besluiten (en is er ook verantwoordelijk voor!) of de gegevens verwijdert mogen worden of dat het nodig is de gegevens langer te bewaren.

Training ICT en gezondheidsrecht

Werkt u bij een zorginstelling of bent u ICT-leverancier in de zorg en vraagt u zich af hoe u er gewerkt moet worden in de cloud en wat de regels zijn voor het uitwisselen van medische gegevens online? Deze en meer van dit soort vraagstukken worden behandeld tijdens deze training.

> Lees verder

Itte Overing

Directeur ICTRecht Cloud & E-commerce

Itte Overing werkt als juridisch adviseur bij ICTRecht en is eindverantwoordelijk voor het Cloud- en E-commerceteam. Itte adviseert clouddienstverleners, hun toeleveranciers en afnemers over de juridische aspecten van cloud computing. Zij heeft zich hierbij gespecialiseerd in de continuïteit van bedrijf én dienst en de specifieke juridische uitdagingen van zorginstellingen in de cloud.


Er is één reactie

  1. Goedemorgen. Mijn naam is Huub Grispen. Anesthesiemedewerker in het Zuyderland MC te Heerlen. Hoelang moeten wij de gegevens van een patiënt bewaren. Ik bedoel de gegevens peroperatief zoals ECG en bloeddruk. Dus die gegevens die gedurende een operatie gemonitord worden. En volgens welke Wet is dat dan? heel hartelijk dan k voor welke informatie dan ook. Met vriendelijke groet, huub grispen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het plaatsen en verwerken van uw reactie. Lees de privacyverklaring voor meer informatie